täiteasi, maksegraafik, välismaa töö

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 19 Sept 2018, 23:52

täiteasi, maksegraafik, välismaa töö

20 Sept 2018, 00:13

Mul on täiteasi kohtutäituri poolt suures summas. Ma tõenäoliselt sain need esialgsed kirjad kätte, aga kuna ma töötasin peaaegu iga päev, et oma olukorda lahendada, siis ei pööranud ma tähelepanu sellele, mis oli kirjade sisu ning üritasin raha koguda, et hakata võlgasid jälle maksma, kuid jäin sellega hiljaks. Konto arestiti. Kirjad tööandjatele jne. Jäin ka hiljaks oma olukorra selgitamisega, mida oleksin pidanud varem tegema. Saatsin taotluse ja sain 500 eurot kuus limiidi. Kuna mul on veel lisaks sellele nõue inkassolt ja üks teine nõue veel, kellega sain maksegraafikuga leppele, siis kogu mu 500 eurot on kuus kasutatud. 300 üür, 200 teised võlad. Ma hetkel teenin 800 põhitöökohalt + u 150-300 teiselt töökohalt ning kui küsisin maksegraafikut, siis öeldi, et min. 350 kuus,kuna mu sissetulek on nii suur, millega ma siiski ära ei ela, kuna mu teise töökoha tunnid jäävad väiksemaks seoses madalhooajaga. Kirjutasin sellest ka neile, aga pole veel vastust saanud. Mul oli ka kolmas töökoht, mis ei toonud väga palju midagi sisse, aga see oli siiski midagi, kuid pärast agressiivse kohtutäituri kirja mul pole seda kohta ka enam. Sain pakkumise tasuvale tööle välismaal

1)Kas välismaa tööandja saab kontrollida mu rahaasju?
2) Kas kohtutäitureid huvitab see, et mul on ka teised võlad maksta?
3) Kui kohtutäitur ei nõustu väiksema maksegraafikuga, kuidas on mul võimalik seda kuidagi teisiti taodelda?
4) Kui konto on arestitud, kas siis pangakaarti ei saagi kuidagi kasutada? Ainult ülekanded ja sularahaväljavõtt?'
5) Saan aru, et ka Euroopasiseselt saavad kohtutäiturid mu kontosid arestida - ehk kui saan töö välismaal ja välismaa pangakonto, kas siis kohtutäitur saab sellest kohe teada ja saadab mu tööandjale samasugused kirjad ja arestib mu konto (juhul kui ei saa maksegraafiku kokkuleppele)?
6) Hetkel olen hädas kolmanda nõude kuumakse tasumisega ning ta ähvardab nõude mahamüümisega - kas inimesel saab korraga olla kaks täiteasja?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: täiteasi, maksegraafik, välismaa töö

27 Sept 2018, 16:17

Tere,

1. Tööandja ei saa kontrollida töötaja rahaasju ei siin ega välismaal. Tööandjal on kohustus, tulenevalt Täitemenetluse seadustikust, kohtutäiturilt sissetulekute arestimisakti saades teha kinnipidamisi selles märgitud ulatuses töötaja töötasust.
2. Kohtutäiturid juhinduvad oma töös Täitemenetluse seadustikust. Selles on sätestatud nii sissetulekud, millele ei saa sissenõuet pöörata (§ 131) kui ka sissetulekute osa, millele sissenõuet pöörata ei saa (§ 132). Teiste võlgnevuste olemasolu täitemenetluse läbiviimist ei mõjuta.
3. Kohtutäituril ei ole iseseisvalt õigust sõlmida Teiega kokkuleppeid, seda saab teha vaid sissenõudja nõusolekul. Samuti on võimalik esitada vastav taotlus kohtusse Täitemenetluse seadustiku § 45 kohaselt. Kohus võib võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda.
4. Milliseid pangatoiminguid saate teha, tuleks täpselt küsida pangalt, kus Teie konto asub.
5. Kui Teie töö- ja elukoht asub väljaspool Eestit, tegeleb sissenõudega Teie elukoha kohtutäitur. Vastab tõele, et EL-s on kohtutäituritel koostöö. Seega ei saa välismaale siirdumisega vältida võlgnevuste tasumist.
6. Inimesel saab olla nii palju täiteasju kui on sissenõudjatel nõudeid. Siiski tuleb silmas pidada, et kohtutäitur ei asu täitma mitte iga nõuet, vaid täitedokumendiks saavad olla vaid Täitemenetluseseadustiku § 2 loetletud dokumendid.
Täitemenetluse seadustik on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002?leiaKehtiv

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta