Pärimisega seotud vara ja kinkeleping

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Apr 2018, 17:57

Pärimisega seotud vara ja kinkeleping

04 Sept 2018, 18:28

Tere

Pärimistunnistusega läks kinnisvara kahele pärijale. Koheselt peale seda üks pärija loobus kokkuleppel oma osast ja vormistati pärandvara ühisuse mõttelise osa kinkeleping. Lepingu punkt: Kinkija kingib tema omandis oleva 1/2 mõttelise osa pärandvara õiguseste ja kohustustega Kingisaajale ja kingisaaja võtab lepingu eseme kinkena vastu. Kinkija ja kingisaaja lepivad kokku, et kingisaaja saab eseme omanikuks. Sellest tulenevalt tehakse kinnistusraamatus kanded ja kinnisvara ainuomanikuks saab kingisaaja.

Küsimus: Kas kingisaaja võib eelnimetatud kinnisvara omakorda kinkelepinguga edasi kinkida (eelmainitud leping koostati 30 mai 2018). Küsimus tekkis sellest, et lepingus on sees punkt: VÕS 270 lg1 kohaselt võib kinkija kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul ajast, kui ta sai või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Notaris mainiti maakeeli, et enne selle aja möödumist ei või kingisaaja saadud varaga tehinguid teha. Kui ei tohi, kas aasta alates lepingu sõlmimise ajast (st 30 mai 2019) võib lugeda taganemisõiguse aja lõpuks ning võib teha tehinguid ilma, et kinkijal võiks tekkida pretensioone?

Tänades

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Pärimisega seotud vara ja kinkeleping

07 Sept 2018, 14:12

Tere,

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 268 lg 1 kohaselt võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda VÕS § 267 punktides 1–3 ettenähtud juhtudel. § 267 sätestab järgmist:
Kinkija võib enne kingitud eseme kingisaajale üleandmist lepingu täitmisest keelduda ja lepingust taganeda, kui:
1) kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
2) kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha;
3) kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse;
........
Märgite õigesti, et kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Teisisõnu, aasta jooksul kui kinkija sai teada või pidi teada saama eelnimetatud kolmest asjaolust kasvõi ühe esinemisest.
Kuna Teie küsimusest ei nähtu, nagu oleks kinge seotud mõne tingimuse või kohustusega, saab kõne alla tulla vaid taganemine punkti 1 või 2 alusel.

Eeltoodust tulenevalt ei ole võimalik öelda, millal lõppeb lepingust taganemise õigus, kuna selleks peab esmalt see õigus tekkima ja peab olema teada,millal see tekkis. Kui kinkelepingus ei ole märgitud, et Te ei tohi kingitud eset võõrandada mingi aja jooksul, ei ole selleks ka seadusest tulenevaid piiranguid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta