korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vahel

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 07 Nov 2017, 21:55

korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vahel

27 Nov 2017, 13:28

Postitus 07 Nov 2017, 22.20

Kuna meie 12 korteriga maja on L tähe kujuline, mille üks pool on oluliselt suurema remondivajadusega ja selles poooles asub 10 korterit, teise nö poole remondivajadus on väiksem ja seal asub kaks korterit.
Enamus elanikke oleks nõus kulude jaotamisega nii, et nt. ühe majaosa katuse vahetamisel maksaksid selle eest antud majapoole elanikud.
St. et ühistu osakapital oleks maksustatud ruutmeetri järgi aga remondifond või sihtkapital(kuidas seda nimetada?) oleks siis kokkuleppeline iga erineva töö puhul.
1-2 korteriomanikku on sellele kategooriliselt vastu ning väidavad, et kõik korteriomanikud peavad kokkuleppega nõus olema.
Ise olen nii aru saanud, et otsustab koosolek ja kui enamus on nõus, võib erinevaid kokkuleppeid sõlmida.


Kellel on õigus antud olukorras?

Ette tänades ja vastust ootama jäädes.

Postitusi: 1
Liitunud: 07 Nov 2017, 21:55
Üles
Re: korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vah
Postitus 14 Nov 2017, 08:12

Tere,

Korteriomandi kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel, kui korteriühistu põhikirjaga ei nähta ette rangemaid nõudeid. Seega tuleks vaadata milliseid nõudeid näeb ette Teie põhikiri. Tavapärase valitsemise küsimusteks on 01.01.2018 kehtima hakkava Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 32 lg 2 alusel muuhulgas ka kohase suurusega reservkapitali ja remondifondi loomine. Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandusaastaks majanduskava, milles märgitakse ära ka remondifondi tehtavate maksete suurus. Selle kehtestab üldkoosolek. Seadusest tulenevalt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole korteriomanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Siin täpsustav küsimus:
KÜ laseme moodustada järgmisel aastal riigil.
Kas põhikiri on sel juhul standardne ja kus seda näha saaks?
Kuidas, millistel tingimustel käib põhikirja muutmine?

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vah

27 Nov 2017, 18:21

Tere,

Seadusjärgsel korteriühistul ei ole esialgu põhikirja. Kui korteriomanikele see sobib, s.t ei soovita seaduses sätestatust erinevaid reegleid kehtestada, siis on ilma põhikirjata tegutsemine täiesti võimalik, sest KrtS ei nõua korteriühistult põhikirja olemasolu.
Sel juhul on tegutsemise aluseks vaid seadus.
Siiski on korteriomanikel võimalik kehtestada endale meelepärane põhikiri ja otsustada selle üle, kuidas korteriühistut juhitakse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 4
Liitunud: 07 Nov 2017, 21:55

Re: korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vahel

17 Sept 2019, 20:46

Tere!

KÜ majanduskulude jagamine on meie majas jätkuvalt päevakorras, seetõttu pöördun Teie poole kahe aasta taguse kirja all.

Teie vastuse põhjal sain aru, et sellise L tähe kujulise maja puhul saab üldkoosolek otsustada remondifondi majapooltel eraldi kogumise ja tööde vastavalt eraldi teostamise üle.

KÜ juhatus, kelleks on haldusfirma ja tema esindaja, väidab, et majapoolte eraldi remondiks on vajalik 100% korteriomanike notariaalselt kinnitatud nõusolek või kokkulepe. Kellel on antud olukorras õigus? Mida ütleb seadus ja kui võimalik, sooviks viidet vastavale seadusele.
Põhikirja me minu teada selles suunas muutnud pole.

Lugupidamisega
Kristiina Vaasa

Postitusi: 4
Liitunud: 07 Nov 2017, 21:55

Re: korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vahel

17 Sept 2019, 20:55

Tere!

Unustasin ühe küsimuse: kas remondifondi kogumine peab olema ruutmeetripõhine või on võimalik ka näiteks nii, et kõik korterid maksavad ühepalju juhul kui üldkoosolekul enamus sedasi otsustab?

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vahel

21 Sept 2019, 21:09

Tere

Uuest seadusest tulenev üldreegel on, et korteriomanikud teevad majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele, s.o. vastavalt mõttelise osa suurusele, mis neil selles asjas on (kantud murdarvuna ka kinnistusregistrisse). Siiski võib korteriomanike kokkuleppe tingimusi arvestades korteriühistu põhikirjaga ette näha erineva kohustuste jaotuse aluse ja tasumise korra majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Seega on selliseks jaotuseks vajalik põhikirja muutmine, kui sellist jaotust selles juba kirjas ei ole. Enamuse otsusega üldreeglist erinevat jaotust ette näha ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: korteriühistu majanduskulude jagamine korteriomanike vahel

21 Sept 2019, 21:18

Tere,

Eristada tuleb korteriomandi tavapärast valitsemist ja tegevust, mis ületab tavapärase valitsemise. Tavapärase valitsemisena käsitletakse seaduses eelkõige järgmisi tegevusi:
1) kaasomandi eseme tavapärane korrashoid ja remont;
2) korteriühistu kaudu tarbitavate teenuste jaoks lepingute sõlmimine;
3) kaasomandi eseme taastamisväärtusest lähtuva kahjukindlustuslepingu sõlmimine;
4) korteriühistu vastutuse kindlustamine;
5) kohase suurusega reservkapitali ja remondifondi loomine;
6) laenu või muu laenusarnase mõjuga rahalise kohustuse võtmine, kui selle suurus ei ületa korteriühistu eelmise majandusaasta majandamiskulude summat;
7) energiaauditi ja energiamärgise tellimine.
Samuti võib kaasomandi eseme ajakohastamiseks, sealhulgas energiatõhususe suurendamiseks, selliste vajalike muudatuste tegemise, millega ei muudeta eriomandi eseme otstarvet ega kahjustata muul viisil ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve, otsustada häälteenamusega.

Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemist ei saa otsustada tavapärase valitsemise raames, vaid selleks on vaja korteriomanike kokkulepet.
Seega sõltub kavandatavate tööde iseloomust kas vajalik on häälteenamus või kaasomanike kokkulepe.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta