Inkasso

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Inkasso

15 Dets 2016, 20:57

Mitu inimest said inkasso firma käest võlateatise, kuis ettevõtte pakkub kustutada võla nö soodushinnaga. Kui võlasumma koos viivisega oli näiteks 130 eurot, siis nad pakkuvad seda kustutada 60 euro eest. Allika väitel võlanõue oli esitatud seoses lepinguga, mis oli sõlmitud tema ja Elisa vahel. Ta väidab, et leping oli tühistatud aastal 2008 ning võlgu tal ei olnud. Sissekanne tema kohta maksehäireregistris tema kohta puudub. Ning ta lisab, et Elisa samuti pole leidnud dokumente, mis näitaksid seda, et tal oli võlg. Kas sellel juhul inkasso firma tegevus on seaduslik?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Inkasso

15 Dets 2016, 20:58

Teie poolt esitatud küsimusest võib järeldada, et ilmselt on tegemist aegunud nõudega. Kui tegemist oli väidetavalt võlgnevusega Elisa Eesti AS-le, siis pidi inkassofirma poole pöörduma Elisa Eesti AS esindaja. Iseenesest ei ole ebaseaduslik nõuda võlga, mis on aegunud. TsÜS § 142 lg 1 kohaselt on õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seega, kui nõue on aegunud võib kohustatud isik st võlgnik keelduda võla tasumisest. Lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Seega, kui Elisa Eesti AS lõpetas Teiega lepingu 2008.a. ja ei pöördunud kohtusse kolme aasta jooksul, siis on Elisa Eesti AS nõue aegunud ning Te võite keelduda nõutud summa tasumisest.
Aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos. Antud juhul võib olla tegemist teatud kavaldamisega, et kui Te tasute 60 eurot, siis võib inkassofirma lugeda, et Te olete osaliselt nõude tasunud ja seeläbi nõuet tunnustanud ning võib asuda kogu summat nõudma.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Inkasso

16 Dets 2016, 19:51

Suur tänu kiirete vastuste eest. Siiski paluks ühe täpsustuse inkasso juhtumi kohta. Kas teine ettevõtte saab aegumistähtaega pikkendada? Ehk siis, kui üks ettevõtte mingil hetkel loovutab võla inkasso firmale kas aeg aegumistähtaja hakkatakse lugema sellest hetkest, kui inkasso firma sai selle võla enda kätte?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Inkasso

16 Dets 2016, 19:52

Enamasti loovutatakse nõue inkassofirmale seepärast, et tegemist on võlgade sissenõudmisele spetsialiseerunud ettevõttega, kus on vastavate teadmistega spetsialistid. Võlaõigusseaduse § 164 lg 1 sätestab, et võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõuet ei või loovutada, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senisele võlausaldajale. Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele. Nõude loovutamine ei too kaasa aegumise tähtaja katkemist ega peatumist. Aegumistähtaja kulgemine algab nõude sissenõutavaks muutumisest ning nõude loovutamine ei muuda selles osas midagi.


Vastas Vambola Olli.

Vasta