Teadmata kadunud isiku vara

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 13 Juul 2016, 09:35

Teadmata kadunud isiku vara

13 Juul 2016, 09:40

Olukord selline: isik lahkus hooldekodust ja on tunnistatud teadmata kadunuks politsei poolt.
Isikule kuulub korter ning saan aru, et sellele peaks vara hooldaja määrama.
Kellele ja milline avaldus tuleb selleks esitada?
Kui teadmata kadunud isik tunnistatakse surnuks, siis mis aja möödudes saavad pärijad (lapsed) tema varaga tehinguid teha?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Teadmata kadunud isiku vara

14 Juul 2016, 13:42

Teadmata kadunuks loetakse isik, kelle viibimiskoha, elusoleku või surma kohta puuduvad andmed niivõrd pika aja jooksul, et vastavalt asjaoludele on tõsiseid kahtlusi tema elusoleku suhtes. Tsiviilseadustiku § 18 lg 1 sätestab, et teadmata kadunud isiku varale võib kohus seada huvitatud isiku taotlusel hoolduse, kui see on teadmata kadunud isiku või tema ülalpeetava huvides. Hoolduse võib seada ka varale, mis kuulub isikule, kes asjaolude tõttu ei saa oma vara eest hoolitseda või seda käsutada. Seega tuleks esitada avaldus kohtule ja taotleda, et kohus määraks teadmata kadunud isiku varale hooldaja. Avaldus tuleb esitada trükikirjas, kus on kirjeldatud asjaolud, mis annavad alust väita, et isiku asukoht ei ole pikemat aega teada ning lisada tõendid, mis kinnitavad seda. Tegemist on hagita perekonnaasjaga ja riigilõiv sellelt on 10 eurot.
Kui isik on kohtu poolt surnuks tunnistatud, siis ei ole tähtaega, mille möödudes saavad pärijad teha tehinguid varaga. Pärijad peavad pöörduma notari poole, et algatada pärimismenetlus. Kui pärijatele on väljastatud notari poolt pärimisõiguse tunnistus ja nad on kantud kinnisvara puhul vara omanikena kinnistusraamatusse, siis seejärel saavad pärijad teha tehinguid pärandvaraga.


Vastas Vambola Olli.

Vasta