Kas eratee või riigiomandis olev tee

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 21 Apr 2016, 22:54

Kas eratee või riigiomandis olev tee

21 Apr 2016, 23:31

Ostetud kinnistut läbib tee ainukesele naaberkrundile. Tee on kaardil on märgitud kohaliku teena. Kuna tee koht on kinnistu kõrgem koht, oli plaanis sinna maja püstitada. Sel juhul oleks saanud ainuke juurdepääs naaberkrundile suletud. Kokkuleppel naabritega rajasime oma vahenditega (suur parooda) läbisõidu võimaldamiseks tee, mis jääks planeeritava maja asukohast veidi eemale, juba 7 aastat tagasi. Nüüdseks on majaehituse plaan teostusesse jõudnud, projekteerimistingimusedki vallast saadud, kuid värske vallavanema sõnul nemad ehitusluba ei väljasta, kui me ei tõsta tee lõpuosa kõrgemaks, et naabritel mugavam sõita oleks. Kas vald võib keelduda ehitusloa väljastamisest põhjusel, et naabritele rajatud tee ei ole sama mugav kasutada, kui tee, millel nad on harjunud sõitma ja mille meie omale kinnistule maja ehituse tõttu sulgeda tahame? Läbipääs on võimaldatud,- lausa oma vahenditega ehitatud, vallavanema enda ülevaatamiselgi tugevaks ja hea põhjaga teeks hinnatud. Kas vallal on õigus keelduda ehitusluba väljastamast põhjusel, et naabritel ei ole enam nii mugav kui varem, kas on õigus sundida tegema tee ümberehitust ja täiendavaid kulutusi, kas on õigus sundida ehitama maja teise kohta, et naabritel endine tee kasutada jääks?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kas eratee või riigiomandis olev tee

25 Apr 2016, 10:44

Asjaõigusseaduse § 156 lg 1 ja 2 kohaselt on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa kaotab ühenduse avalikult kasutatava teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu.
Teie poolt kirjeldatud olukorras on need seadusest tulenevad tingimused täidetud ja kohalikul omavalitsusel ei ole alust keelduda ehitusloa andmisest. Kinnistule läbipääsu võimaldamisel ei ole olulised ainult naaberkinnistu omaniku huvid vaid ka Teie huvid.


Vastas Vambola Olli.

Vasta