Korteri ost: arendaja vastutus ja nõuetele vastamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 21 Apr 2016, 08:54

Korteri ost: arendaja vastutus ja nõuetele vastamine

21 Apr 2016, 09:17

Tere!

Olen soetamas korterit. Tegemist on uusarendusega - vana puumaja ehitati täies mahus ümber, paigaldati kaasaegsed küttesüsteemid, elektrivõrk jmt. Müügiks ehitati ümber kõik korterid majas. Kinnisturegistrist selgub, et tegemist on 100% elamumaaga ja olemasolevaid hüpoteegid kinnistul puuduvad. Selleks, et teadmatusest midagi kahe silma vahele ei jääks, pöördun teie poole järgnevate küsimustega.

1. Millised load peavad arendajal majale ja korterile olema ning kuidas on minul ostjana võimalik kontrollida, et kõik vajalikud load maja ümber ehitamiseks ja hiljem korteri sihtotstarbeliseks kasutamiseks on väljastatud ning puuduseid ei ole?

2. Kas taoliste tehingute puhul vastutab arendaja alati selle eest, et ostetav korter ja maja on ehitatud/renoveeritud lähtuvalt heast ehitustavast ja vastab kõigile normidele ning nõuetele? Kas see säte tuleb alati märkida ka asjaõiguslepingusse?

3. Millele tuleks veel asjaõiguslepingus tähelepanu pöörata, et hiljem ilmnevate võimalike ehitusvigade / puuduste korral ei tuleks ise kahjusid katta?

Ette tänades
Rait

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Korteri ost: arendaja vastutus ja nõuetele vastamine

25 Apr 2016, 10:43

Arendajal ei pea olema lubasid hulgaliselt vaid peab olema kasutusluba. Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja ehitusloale. Kasutusluba on tähtajatu, kui kasutusloas ei sätestata teisiti. Seega, kui on olemas kasutusluba, siis peavad olema täidetud kõik elamule seadustest tulenevalt esitatavad nõuded.
Korteriomandit ostes peate tähelepanelikult tutvuma lepinguga ja nõudma, et selles oleks sätestatud võimalikult täpselt Teie tagatised. Kui hiljem selgub, et korter ei vasta lepingu tingimustele, siis on Teil olemas alus müüjalt nõuda puuduste kõrvaldamist või isegi ostuhinna alandamist. Puuduste korral ehituskvaliteedis vastutab Teie ees ikkagi müüja, kellel on omakorda kui tellijal õigus nõuda puuduste kõrvaldamist ehitajalt.
Müügilepingu tõestab notar ja notar on kohustatud Teile selgitama kõike seonduvalt sõlmitava müügilepinguga.


Vastas Vambola Olli.

Vasta