1. leht 1-st

Pärandi loovutamine versus kaasomandi lõpetamine

Postitatud: 07 Apr 2023, 18:39
Tere

Pärisin maatulundusmaa millel asub renoveerimist vajav kinnistu. Asja väärtus on erinevate allikate hinnangul 3 000-11 000 eurot ja sellel on kaksteist (enamik neist probleemsed) pärijat. Pooled on n-ö kadunud ja teised passiivsed/mittekontaktsed. Hiljaaegu tegi keegi nn kinnisvara arendaja mulle ettepaneku enda osa tasuta loovutada (tema selgitus tehingust: "Pärija loobub pärandiosast ning selle vastuvõtja kannab kõik pärandiga kaasnevad kulud, vormistamisega seotud kulud, alates selle lepingu sõlmimisest." Argumendiks on, et tulevikus ohustaks mind muidu lõputud (kohtu)vaidlused teiste kaasomanikega ja kulud ning muud sekeldused)
Pärand on jagamata, on hetkel ühisomandis. Registrikande muutmise avaldust tehtud ei ole. Mulle teadaolevalt kolm pärijat juba loovutasid arendajale oma osa.
Kas ma oletan õigesti, et ilmselt arendaja taotleb mingil hetkel vara jagamist ja seejärel esitab kohtusse kaasomandi lõpetamise hagi, et kohus otsustaks kaasomandi lõpetada, jättes kaasomandisse kuuluva eseme ühele kaasomanikule (talle). Samas, kas ei peaks ma sellisel juhul saama oma osa eest õiglast hüvitust? Miliised on plussid ja miinused kui ma teen loovutamise tehingu või kui ma seda ei tee. Millised stsenaariumid on võimalikud.

Re: Pärandi loovutamine versus kaasomandi lõpetamine

Postitatud: 10 Apr 2023, 15:45
Tere

Teie küsimusest nähtub, et pärand on võetud vastu ühiselt. Teie mõttelise osa suurus ühisuses on kirjas pärimistunnistusel (näiteks 1/12 mõttelist osa). Seega kuuluvad kõik pärandvara hulka kuuluvas esemed, õigused ja ka kohustused pärijatele ühiselt ning üht eset (kinnisasja) ei ole võimalik eraldi võõrandada. Seega on Teil võimalik võõrandada oma osa pärandvara ühisuses. Seda võib teha nii tasu eest kui tasuta. Kas Teil on mõistlik võimalus saada tasu, sõltub pärandi hulka kuuluvate kohustuste suurusest. Kui kohustused võrreldes päritud vara väärtusega on vähesed või puuduvad hoopis, on igati mõistlik küsida osa võõrandamisest õiglast tasu, mis võiks olla: kogu pärandvara väärtus, miinus kohustused, jagatuna vastavalt Teile kuuluva mõttelise osa suurusele pärimistunnistuse järgi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist