Kinnisvara müük hoolduskulude katteks

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 03 Apr 2021, 22:54

Kinnisvara müük hoolduskulude katteks

03 Apr 2021, 23:05

Olen määratud kohtumäärusega eaka raske psüühikahäirega isiku eestkostjaks, kes viibib juba kaks aastat hooldekodus. Talle kuulub kinnisvara - pool korteriomandist, teine pool korterist kuulus tema 2004.a lahutatud ja 30.12.2019.a surnud abikaasale, kes ei elanud pärast lahutust ühises korteris ja oli viimasel eluaastal samuti haiglas ja hooldekodus. Pojad, kes ei ela Eestis, on toetanud oma mõlema vanema eluruumide remondi ja hooldekodu kulusid, kuid praegused koroonapiirangud ei võimalda neil enam täie koormusega töötada.
Kuna hooldekodus viibija sissetulekuks on pension, mis on umbes pool tema praegustest igakuistest kuludest, andis kohus mulle eestkostajana ka õiguse korteri võõrandamiseks, et katta hooldekodu võlg (praeguseks umbes 3000 eurot) ja ka edaspidised hoolduskulud.
Surnud abikaasa testamendi kohaselt pärandas ta talle kuulunud poole korteriomandist järgmiselt: 1/3 osas oma vanemale pojale, kes on andnud oma nõusoleku korteri müügiks. Noorema poja mõlemad täisealised lapsed, kes elavad tema lahutatud abikaasaga teises riigis, said pärandiks samuti 1/3 korteriomandist. Neist on üks teda esindava juristi vahendusel teatanud korteri müügi nõusolekust keeldumisest (väites, et hooldekodu kulud peavad maksma võlgniku pojad), teine laps pole seni vastust andnud.
Küsimused:
Kui võlgnikul on kinnisvara, kas alanevad sugulased (pojad) on kohustatud kandma oma hooldekodus viibiva vanema hooluskulusid?
Kui osa pärandi saajatest müügiloast keeldub, kas on võimalik korter siiski võlgade katteks müüa?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinnisvara müük hoolduskulude katteks

08 Apr 2021, 22:22

Tere

Alanejate sugulaste kohustus oma vanemat või vanavanemat ülal pidada tuleneb perekonnaseadusest. Seaduse järgi sõltub kohustus ülal pidada ülalpidamist vajava isiku vajadustest ja võimalustest end ise ülal pidada. Kui isikul on kinnisvara, mille võõrandamine on raske või võimatu, võib vastav kohustus asetuda lastele aga ka lapselastele. Teil kui eestkostjal tuleb sel juhul ülalpidamiskohuslastele vastav nõue eestkostetava eest ja nimel esitada.
Kui korter on kaasomandis, on võimalik müüa ka konkreetsele isikule kuuluvat mõttelist osa korterist. Samuti on võimalik nõuda kaasomandi lõpetamist viisil, et omanikuks saada sooviv kaasomanik ostab teise kaasomaniku osa ära või kaasomanike vahel viiakse läbi enampakkumine. Kõige ekstreemsemal juhul saab nõuda, et kogu kaasomandi ese müüakse ja raha jagatakse vastavalt kaasomandi osa suurustele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta