1. leht 1-st

tuvastushagi pärimismenetluses

Postitatud: 10 Jaan 2020, 14:55
Küsimus- üks vendadest suri ja pärida on 1 kinnistu. Pärijateks on abikaasa, 2 venda, 1 õde ja ühe teise surnud venna poeg. Kuna kahel pärijal puudub sünnitunnistus ja seda ka Venemaalt kätte ei saa,tuleb esitada tuvastushagi suguluse tuvastamiseks surnuga. Kes on aga kostjaks? kas lahkunu abikaasa kes kinnistul elab?

Re: tuvastushagi pärimismenetluses

Postitatud: 16 Jaan 2020, 16:35
Tere

Õiguste ja kohustuste tekkimine sõltub põlvnemisest. Kuna eelduslikult on tegemist seadusjärgse pärimisega, kuuluvad pärijate ringi sugulased. Sugulus tekkib põlvnemisest. Seadus võimaldab põlvnemise tuvastamise nõudmist ka surnud isikust. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus, milles on märgitud asjaolud, mille alusel võib vanemaks pidada isikut, kellest põlvnemist tuvastatakse. PKS § 95 isaduse tuvastamise hagi võib esitada ema või lapse hagi põhjal, mis on esitatud mehe vastu. Kui isik, kelle vastu oleks tulnud hagi esitada, on surnud, siis otsustab kohus hagita menetluses isaduse vaidlustamise või tuvastamise selle isiku avalduse põhjal, kes on eelmise lause kohaselt õigustatud hagi esitama.Surnud isikust põlvnemise tuvastamisel kostja puudub.
Kui Teil puuduvad vajalikud teadmised kohtusse pöördumiseks, soovitan kasutada dokumendi koostamisel juristi abi. Lihtne ja soodne on registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist