Sundosa pärimine abikaasa poolt

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 06 Dets 2015, 17:49

Sundosa pärimine abikaasa poolt

30 Juul 2018, 12:17

Kui üks abikaasa teeb testamendi, milles pärandab kogu oma vara lapsele, siis kas seaduse kohaselt jääb abikaasale sundosa ka siis, kui ta saab pensioni, st kas abikaasal on igal juhul ülalpidamiskohustus? Milline on (kohtu)praktika sel juhul? Abieluvaralepingut pole, tegemist ühisvaraga. - Pärimissseaduse 5. peatükk § 104: "Kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, pärandist ilma või on nende pärandiosi vähendanud võrreldes sellega, mille nad oleksid saanud seadusjärgse pärimise korral, on neil õigus nõuda pärijatelt sundosa."
Kas abikaasa suhtes, kes saab vanaduspensioni, on igal juhul teisel abikaasal PEREKONNASEADUSEST TULENEV KEHTIV ÜLALPIDAMISKOHUSTUS või kuidas seda mõista? Kas abikaasal on igal juhul õigus nõuda sundosa?

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sundosa pärimine abikaasa poolt

06 Aug 2018, 22:42

Tere!

Sundosa peab seaduse mõttes tagama pärandaja ülalpidamisel olnud isikute sissetuleku säilimise. Selline lahendus lähtub perekonnast kui majandusüksusest ja selle eesmärk on pärandaja vara jäämine tema perekonda. Sundosa saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust. Pärandajal peab surma hetkel olema ülalpidamiskohustus sundosa saaja suhtes ja sundosa saajal olnuks õigus pärida seaduse järgi. Perekonnaseaduse § 16 lg 1 kohaselt on abikaasad kohustatud oma töö ja varaga teineteist ülalpidama, sama paragrahv lg 3 kohaselt ei ole abikaasa õigustatud teiselt abikaasalt endale ülalpidamist nõudma, kui ta suudab end ise ülal pidada. Seega ei ole abikaasal õigus sundosale igal juhul vaid ainult siis, kui ta ise end kohaselt ülal pidada ei suuda. Abivajadus võib seejuures olla põhjustatud kõrgest east või tervislikust seisundist (Perekonnaseadus § 73). Seega sõltub õigus sundosalekonkreetsetest asjaoludest, ent vanaduspensionärist abikaasa puhul võib pigem eeldada, et tal on õigus sundosale. Täpsemalt ja kõiki asjaolusid arvesse võttes nõustab Teid pärimismenetlust läbi viiv notar.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta