Kaasomandis olevas eramus elamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 13 Mär 2018, 14:14

Kaasomandis olevas eramus elamine

16 Juun 2018, 12:45

Tere!

Olen testamendijärgne pärija ning praegu oman 70 % kinnistust. Kui ma olen samal kinnistul olevasse majja sisse kirjutatud ning elasin majas juba enne pärandaja surma, kas mul on siis kohustus küsida oma kodus edasi elamiseks luba teistelt pärijatelt? Kui see kohustus mul on ja teised pärijad oma luba ei anna, siis kas neil on õigus taotleda,ja mil moel, minu majast väljatõstmist? Kui ma olen õigesti aru saanud, siis seaduse järgi on teistel pärijatel õigus minu käest küsida hüvitist nende mõttelise osa kasutamise eest. Kuidas peaks sellisel juhul olema nõue vormistatud, et mul tekiks kohustus maksta ülejäänud 30% kasutamise eest? .Praegu väidetakse, et ma elan majas ilma teiste pärijate nõusolekuta ja ei maksa ka maja kasutamise eest. Mingit eluruumide kasutamise lepingut sõlmitud ei ole, samuti pole ma saanud kelleltki arvet, mille alusel tasuda. Samas hooldan ja korrastan mina ka nende pärandvara.
Mina omalt poolt tegin kohe peale pärandi kättesaamist ülejäänud pärijatele pakkumise, millise summa mina olen nõus igale pärijale kompenseerima. Viiest kaaspärijast ainult üks oli selle summaga nõus ning ma ostsin tema osa välja. Kui mina ei ole nüüd nõus ülejäänud neljale pärijale maksma nende poolt nõutud summat ja aktsepteerin seda, et vara jääb sellisel juhul kaasomandisse, kas teistel pärijatel on õigus taotleda kohtu teel kaasomandi lõpetamist selliselt, et kinnistu müüakse avalikul enampakkumisel?

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kaasomandis olevas eramus elamine

23 Juun 2018, 07:51

Tere,

Kui eset vallatatakse kaasomanikena, on sageli mõistlik sõlmida eseme suhtes notariaalne kaasomandi kasutamise kokkulepe. Selles võiks olla ära näidatud, kes kaasomanikest millist kaasomandi osa iseseisvalt kasutada saab, arvestades iga kaasomaniku mõttelise osa suurust. Kui kokkulepe on sõlmitud notariaalselt ja kantud ka kinnistusregistrisse, kehtib see ka kaasomandi osa võõrandamisel, sealhulgas pärimine, kinkimine, järgnevate omanike suhtes. Kui aga vastavat kokkulepet sõllmida ei õnnestu ja eseme kaasomanikena valdamine toob kaasa vaidlusi on igal kaasomanikul õigus teha teistele ettepanek kaasomandi lõpetamiseks. Kaasomandi lõpetamiseks saab pöörduda ka kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudega Asjaõigusseadus § § 76 lg 1 alusel, mille kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 alusel, mille kohaselt juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta