Päranduse asi poolik / kohtutäitur võimutseb.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Päranduse asi poolik / kohtutäitur võimutseb.

16 Mär 2017, 18:52

Soovin infot kuidas edasi käituda/tegutseda.

Nimelt oli järgmine nädal Notari juures aeg kus oleks läinud surnud ema pärandus õe nimele .
Tehtud oli vabas vormis pärandus mis oli kehtiv.

Aga meid kokku kes päris on ex mees abielust ja 7 last. Ning Korter ema soovi/päranduse järgi peab minema õe nimele.

Ehk päranduse asi käib ja on veel lahtine, Nüüd siis notar helistas,et lükkub edasi kuna meie perest ühel pärial olevat kohtutäituri ees võlg ja on vara arestinud.

Aga kuidas saab kohtutäitur arestida kui Päranduse asi on alles pooleli, ning õel on paber,et ema soovis ainult õe nimele korterit .

Ehk nüüd kohtutäitur keelab korterit müüa , kinkida jne jne ,
Aga kuidas ?
Korter ei ole veel isegi mitte kellegi nimel ( hetkel surnud inimese nimel ) . Ja seadusega ju minu meelest mingi aja jooksul ümber ei kirjutata läheb korter ju vallale ?

Aga hetkel Notar ütles,et üks võlgnik peab kohtutäituri võla ära maksma ja siis saab alles korteri pärimisega edasi minna.

Kas kohtutäituril on õigus seda niikaua kinni hoida ? kui teised 7 inimest ootavad,et asjaga edasi minna ?

Ning Notari järgi on kohtutäitur kuidagi terve korteri keelu alla pannud ,
Aga kuidas ta saab tervet korterit keelu alla panna kui võlginule kuulub hetkel väike % korterist.
Sest Pool läheb ex abikaasale ja ülejäänud pool 7me vahel jagamisele.

Ning siin ilmselgelt võlgnik ei suuda oma võlgu ära maksta ning siis lähebki korter hiljem vallale kui ei jõua/ ei saa ümber kirjutada ?

Ning kuidas peaksime edasi tegutsema ja kas kohtutäiruil on õigus keeld peal hoida ?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Päranduse asi poolik / kohtutäitur võimutseb.

20 Mär 2017, 14:28

Testament on ühepoolne tehing, millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Testament võib olla notariaalne või kodune. Pärimisseaduse § 20 lg 3 sätestab, et kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament. Kui notar on pärimismenetluse algatanud Teie ema koduse testamendi alusel, siis edasine pärimise käik sõltub sellest, milline oli koduses testamendis väljendatud surnud isiku tahe. Teie raskused võivad olla tingitud asjaolust, et Teie surnud ema ja elusoleva isa vara on abikaasade ühisvara. Juhul, kui aga on tegemist seadusjärgse pärimisega, siis on pärijateks kõik lapsed. Kuna olete pöördunud pärimismenetluse algatamiseks notari poole, siis oleks otstarbekas paluda selgitusi tekkinud olukorra kohta notarilt.
Teil on võimalus vaidlustada kohtutäituri otsus vara arestimise kohta. Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 217 lg 1 sätestab, et kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kui Te ei nõustu kohtutäituri poolt tehtud otsusega kaebuse asjas, siis on Teil õigus pöörduda kohtusse. TMS § 218 lg 1 sätestab, et kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Päranduse asi poolik / kohtutäitur võimutseb.

23 Mär 2017, 17:34

Pool on ema abikaasa oma ja ülejäänud pool lastele .
Aga kõik saime kokkuleppele,et korter läheb õe nimele.


Aga hetkel on ühe võlgniku lastest kohtutäitur arestinud kogu korteri , ehk notar tõhistas meie aja tänu sellele.

Mis alusel kaebuse saab esitada kohtutäiturile ?

Notar ei avalda kes on keelumärke peale lisanud.

Võlgnik peab esitama kaebuse ?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Päranduse asi poolik / kohtutäitur võimutseb.

24 Mär 2017, 12:06

Teil on võimalus vaidlustada kohtutäituri otsus vara arestimise kohta. Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 217 lg 1 sätestab, et kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kui Te ei nõustu kohtutäituri poolt tehtud otsusega kaebuse asjas, siis on Teil õigus pöörduda kohtusse. TMS § 218 lg 1 sätestab, et kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa.


Vastas Vambola Olli.

Vasta