Pärimine-ühisomandis korter

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 17 Veebr 2017, 11:28

Pärimine-ühisomandis korter

17 Veebr 2017, 11:38

Minu esimene abikaasa suri, meil on ühine tüta,r kes on tema ainus laps.
Olime lahutatud juba ammu. Vara jagamist ei toimunud. Abielu jooksul oli soetatud evp-de eest korter. Kinnistusraamatus on korter minu nimel. Sissekirjutatud kuni tänaseni oleme mõlemad, kuid reaalse elukohana ei kasutanud esimene abikaasa korterit juba üle 10 aasta. Lepingutest oli tema nimel Eesti Energia. Kõik teised lepingud olid minu nimel. Ja kõik arved (ka. Eesti Energia) tasusin alati mina enda pangakontolt.

Kui nüüd tütar isa ainsa pärijana üles astub, siis kas ta peab pärima ka osa sellest korterist?

Kuna isal oli üsna kopsakas kohtutäituri võlg, mis jääb tütre kanda, siis ilmselt tuleb korter müüa. Kui tütar osa korterist pärima ei pea, siis kui mina selle müün, kehtib tulumaksuvabastus? Kui tütar peab pärima osa sellest korterist, siis tema osa maksustatakse tulumaksuga.

Ette tänades,

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pärimine-ühisomandis korter

19 Veebr 2017, 19:15

Surnud isiku vara pärimine ei ole kohustuslik. Pärimisseaduse (PärS) § 119 lg 1 sätestab, et pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Kui Te ei ole kolme kuu jooksul pärandist loobunud, siis olete pärandi vastu võtnud. Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.
Pärandi vastu võtnud pärija võib notarile esitada inventuuri nõude. Kui pärija esitab inventuuri nõude enne pärandi vastuvõtmist, määrab notar inventuuri tegija pärast seda, kui inventuuri nõude esitaja on pärandi vastu võtnud. Kui pärandvara inventuur on läbi viidud, siis piirneb pärijate vastutus pärija võlgade osas ainult pärandvaraga ja pärijad ei vastuta pärija kohustuste eest oma varaga. PärS § 143 lg 1 kohaselt on pärast inventuuri tegemist pärija vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest piiratud pärandvara väärtusega.
Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat (kaaspärijad), kuulub pärandvara neile ühiselt (pärandvara ühisus). Pärandvara ühisusele ja kaaspärijate vahelistele suhetele kohaldatakse kaasomandi sätteid. Kaaspärija võib käsutada temale kuuluvat mõttelist osa pärandvara ühisusest. Kaaspärija ei või iseseisvalt käsutada pärandvara hulka kuuluvaid esemeid või mõttelist osa nendest. Antud olukorras võib olla nii, et korter, mis kinnisturaamatu kande kohaselt kuulub Teile on Teie lahusvara. Kui see korter on aga ikkagi Teie ja surnud abikaasa ühisvara, siis pärandvaraks on ½ osa korterist ja pärijateks olete Teie ja tütar. Kuidas toimida korteriga on Teie otsustus. Te võite korteri säilitamiseks pöörduda kohtutäituri poole ja läbi rääkida, et omandada pool antud korterist makstes täiturile poole korteri hinnast. Esmalt aga tuleb pöörduda notari poole pärimismenetluse algatamiseks.
Tulumaksuga ei maksustata vastuvõetud pärandvara . Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui maksumaksja kasutas elamu- või hooneühistule kuuluvas elamus asuvat korterit kuni võõrandamiseni oma elukohana.


Vastas Vambola Olli.

Vasta