Võlgade pärimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Aug 2016, 14:20

Võlgade pärimine

04 Aug 2016, 14:39

Tere

Minu isa, PP, suri 31.10.2014. Tellisin pärandvara inventuuri, mis viidi läbi vastavalt Viljandi notar Kersti Kulla otsusele.

Kohtutäitur viis pärandvara inventuuri käigus läbi üleskutsemenetluse ja avaldas Ametlikes Teadaannetes 17.02.2015 üleskutsemenetluse teate. Üleskutsemenetluses välja selgitatud nõuded pärandaja vastu olid:

1. Placet Group OÜ (11198910) nõue summas 386,34 eurot, alus Viru Maakohtu otsus .

2. AS MiniCredit (11551909) nõue summas 246,00 eurot, alus 15.03.2013.a laenuleping nr......

Peale pärandi vastuvõtmist, võtsin koheselt ühendust AS MiniCredit’iga. Mulle koostati maksegraafik ja võlg on tänaseks tasutud. Probleem tekkis OÜ Placet Group’ga, kellele olen saatnud korduvalt kirju kuid vastust neilt ei ole saanud.

03.08.2016 võttis minuga ühendust kohtutäitur, kelle menetluses on 31.10.2014 surnud Priidu P.. võlgnevus ITM INKASSO OÜ-le tsiviilasi nr......, nõude jääk 525.60 €. Küsisin kohtutäiturilt, et mida sisaldab nõue summas 525.60 €, kuna pärandvara inventuuris on kirjas, et võlgnevus on 386,34. Vastuseks sain järgmise sisuga kirja: „Hagejaks PLACET GROUP OÜ, kelle lepinguliseks esindajaks on ITM INKASSO OÜ. Summa 525.60 € koosneb võlgnevusest sissenõudjale 386.34 € ning kohtutäituri tasust ja alustamise tasust 139.26 €.
Otsuses on välja mõistetud ka viivised protsendina põhinõudelt (250.00 €) alates 15.veebruarist 2014.a kuni täitmiseni, võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatud korras.“

Minu küsimus Teile on järgmine:

1. Kui pärandvara inventuuri käigus viiakse läbi üleskutsemenetlus ja üleskutsemenetluse teade avaldatakse Ametlikes Teadaannetes, ning sellele vastab Placet Group OÜ mitte lepinguline esindaja ITM INKASSO OÜ, kas minul on kohustus maksta ka ITM INKASSO OÜ’le?

2. Kas ITM INKASSO OÜ’l oli kohustus vastata üleskutsemenetlusele?


Lugupidamisega

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Võlgade pärimine

08 Aug 2016, 08:50

Pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks tuleb inventuuri käigus viia läbi üleskutsemenetlus.
Üleskutsemenetluse läbiviimiseks avaldab inventuuri tegija ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) teade pärandaja surmast ja sellest, et pärija või muu õigustatud isik nõuab pärandi inventuuri;
2) üleskutse pärandvara suhtes nõudeid ja õigusi omavatele isikutele teatada oma nõuetest ja õigustest inventuuri tegijale ühe kuu jooksul üleskutse avaldamisest arvates;
3) nõudest või õigusest tähtaegselt teatamata jätmise tagajärjed.
Üleskutsemenetluses ei pea teatama nõuetest, mis on tagatud käsipandiga või avalikku registrisse kantud pandiga.
Pärast inventuuri tegemist on pärija vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest piiratud pärandvara väärtusega. Iga isik võib kasutada asjaajamisel esindajat. Teadaandele on antud juhul arusaamatuse vältimiseks ilmselt vastanud esialgne võlausaldaja Placet Group OÜ. Kui antud firmat esindab edasises pärimismenetluses ja võlgade väljanõudmises teine firma, antud juhul siis ITM Inkasso OÜ, siis peab see firma tõendama oma volitusi Placet Group OÜ esindamiseks. Kellele Te olete kohustatud tasuma võla peate välja selgitama suheldes mõlema firmaga.


Vastas Vambola Olli.

Vasta