1. leht 1-st

Pärimine

Postitatud: 29 Apr 2016, 12:19
Isik suri 1989-aastal. Pärimismenetlus algatati tollal ENSV Tsiviilkoodeksi § 551 sätestatud tähtaja jooksul (6 kuud), kuid mingitel väga segastel asjaoludel pärismistunnistust (Rahvusarhiivist kontrollitud) ei väljastatud või ei saadud (kuigi selle eest isegi tasuti). Küll aga on Rahvusarhiivis pärimistoimikus olemas märge, et pärija on soovinud pärandi vastu võtta. Nüüd pärija "ärkas" ja sooviks oma pärandit kätte saada. Pärija on vana inimene ning kõik dokumendid varastati ca 3 aastat tagasi ära. Kinnistusraamatus tollal päritava maatüki kohta ühtegi kinnistamiskannet ei leidu, samuti puuduvad ehitisregistris kanded. Palun nõu, kas tollane tahteavaldus pärandi vastuvõtmiseks omab õiguslikku tähendust ilma pärimistunnistuseta ja kas kõnealuse pärimise korral on mingit võimalust pärimismenetlusega edasi minna või mitte.

Re: Pärimine

Postitatud: 02 Mai 2016, 15:45
Sellisele küsimusele ei ole võimalik vastata tutvumata dokumentidega. Ka küsija ise väidab, et tegemist on segaste asjaoludega. Kui isik võttis pärandi vastu tähtaegselt, siis peaks tal olema õigus ka täna pärimistunnistus kätte saada. Selleks tuleb taodelda, et notar alustaks täiendava pärimismenetlusega, kui toimik on juba antud arhiivi.


Vastas Priidu Pärna.