1. leht 1-st

Tulumaksu tagastus pärijale

Postitatud: 25 Apr 2016, 08:37
Tere
Lähtuvalt arusaamast, et pärandajalt lähevad pärijatele üle nii varad kui ka õigused ja kohustused sai suheldud Maksuametiga ja esitatud surnud isiku nimel 2015. aasta tuludeklaratsioon. Surnud on ema, kellel on kaks alaealist last. Nende nimel esitas tuludeklaratsiooni laste hooldaja/esindaja, et ema 2015.aastal enammakstud tulumaks tagastataks laste pangakontodele võrdsetes osades. Nüüd saabus Maksuametist vastus, et enammakstud tulumaksu ei tagastata, kuna seadus ei anna pärijatele õigust pärandaja tulumaksu tagasi küsida.

Re: Tulumaksu tagastus pärijale

Postitatud: 26 Apr 2016, 19:10
Notar ei nõusta maksuseaduste ja maksupraktika osas, kuna see ei ole otseselt pärimisega (ehk surnud isiku pärijate väljaselgitamisega) seotud teema. Kui maksuamet on andnud keeldumise viitega seaduse paragrahvidele, siis peaks seda seisukohta nägema esmalt. Üldreegel pärimisel on, et pärija on surnud isiku õigusjärglane ehk talle lähevad üle kõik surnud isiku varalised õigused, kui seadus seda ei välista mõne varaeseme suhtes. Sellest lähtuvalt peaks pärija saama tagasi ka enammakstud tulumaksu, sest minul ei ole teada erandit, mis seda välistab.


Vastas Priidu Pärna.

Re: Tulumaksu tagastus pärijale

Postitatud: 29 Apr 2016, 07:21
Tere
Üritasin foorumisse küsimust esitades lisada ka Maksuameti vastuse, aga antud foorum seda ei võimalda: PDF ja doc jne laiendid pole lubatud.
Mulle jääb arusaamatuks, miks ei ole Maksuamet valmis vastu võtma deklaratsiooni ja tagastama lastele kui pärijatele enammakstud tulumaksu. Vastuses on kirjas, et see võimalus on ainult seaduslikul abikaasal. Sisuliselt ju ka pärijal.
Oleks vaja abi, et kirjutada vaie Maksu-ja Tolliameti otsuse peale. Kas saaksin saata privaatselt selle maksuameti vastuse ja saaksin abi vaide kirjutamisel maksuametile.

Lugupidamisega

Re: Tulumaksu tagastus pärijale

Postitatud: 29 Apr 2016, 08:20
Lugupeetud küsija,

Foorumi kasutamisel on omad reeglid.
Dokumentide vormistamisel ega vaide koostamisel abi osutamine ei ole käesoleva foorumi kaudu võimalik.

Kui te olete majanduslikult vähekindlustatud isik, siis on võimalik pöörduda abi saamiseks SA Õigusteenuste Büroo poole, nende kontaktid leiate www.otb.ee


Eesti Juristide Liit.