1. leht 1-st

Testamendijärgsest pärimisest ja pärandaja tahte väljaselgit

Postitatud: 07 Mär 2016, 13:56
Kodanik on esitanud 1991a avalduse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks või kompenseerimiseks. Avalduses soovib ta endise talu vara ja osalise maa kompenseerimist ja natuuras eraldada osaliselt maa ja mets ning pärandada õetütrele. Avalduse allkirja ehtsuse on tõestanud keegi Tartu linna ametnik pitsatiga. 1993a otsusega on kodanik tunnistatud õigustatud subjektiks. 1995a kodanik suri . 1998 a testamendijärgse pärimisõiguse tunnistusega(väljastatud 1990a koostatud testamendi alusel) on tunnistatud kodaniku pärijaks endisel talumaal asuvate hoonete osas eelpoolnimetatud õetütar (nõudeõigust endisele talumaale ta ei pärinud, sest testamendis seda vara märgitud ei olnud ja pärijad selle vara osas järelikult puudusid). Õetütar kui elamu omanik erastas ostueesõigusega enamuse endisest talumaast(teedealune ~1,6 ha jäi erastamata). Hiljem anti välja ka teine pärimistunnistus sest selgus, et kodanikule kuulusid ka hooned Tartu linnas ja nende pärijaks sai seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusega Tartu linn. Millisel pärijal oleks nüüd õigus pärida endise talumaa eest määratav kompensatsioon? 1991a esitatud avaldusest selgub pärandaja tahe pärandada osaliselt see õetütrele. Testamendi koostamise ajal s.o. 1990a omasid tähtsust hooned ja ka kodaniku 1991a avalduses kirjutatust võib välja lugeda tema arusaam, et maa ja mets kuulusid talu s.t. hoonetekompleksi juurde. Õetütar on vanem väiksema sissetulekuga inimene ja oskate ehk soovitada kes juristidest oskaks nõudeõiguse pärimisasju ajada(paljud ei valda seda teemat) ja tagastatava vara väärtuseks on ~4000.- euro suurune kompensatsioon endise talumaa eest.

Re: Testamendijärgsest pärimisest ja pärandaja tahte väljase

Postitatud: 08 Mär 2016, 16:24
Nii keerulisele ja paljude asjaoludega küsimusele ei ole võimalik vastata portaali kaudu.
Selleks tuleb näha pärimistunnistusi ja muid viidatud dokumente ning neid analüüsida.
Üks pärimisõigusele ja omandireformile septsialiseerunud advokaat on Ivo Mahhov ja ka Äili Rodi.


Vastas Priidu Pärna.