Kinkeleping ja pärimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 21 Jaan 2022, 10:03

Kinkeleping ja pärimine

21 Jaan 2022, 10:37

Isa tegi kinkelepinguga 10a tagasi maja koos sinna kuuluvaga minu nimele ja jäi ise sisse elama. Aastal 2015 leidis isa uue elukaaslase kes kolis ka sinna elama. Hiljuti isa suri. Nädal enne surma tegi isa testamendi ja jättis kogu oma vara elukaaslasele. Mõned päevad enne isa surma hakkas tema elukaaslane välja kolima, võttes kaasa lisaks oma asjadele ka kõik maja juurde kuuluvad töövahendid (murutraktor, mootorsaag jne mis olid ostetud juba enne kinkelepingu tegemist, lisaks on ära viidud ka minu ja abikaasa soetatud kõrvalhoone katusematerjal). Põhjendusega, et temal on isa allkirjaga paber, mis lubab seda kõike teha. Sel hetkel ei olnud algatatud pärandi avamist. Ka politsei käis kohapeal ja fikseeris tühja maja. Peale seda käisin notaris, algatasin pärimismenetluse. Varade osas ei ole inventuuri tehtud ja ega enam ei olegi millegi peale teha, kuna isa elukaaslane tassis kõik laiali. Siit tulenevalt on mul paar küsimust:

1. Kas asjade ära viimisega võime väita, et ta võttis päranduse vastu või peame ikkagi ootama 3 kuud kuni proua oma otsuse teeb?

2. Kuidas me peame käituma, et saada tagasi endale kuuluvad esemed?

Postitusi: 2438
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinkeleping ja pärimine

21 Jaan 2022, 20:50

Tere

Pärandada saab vara, mis oli olemas pärandajal tema surmahetkel. Kinnisasi oli pärandaja surma hetkel Teie oma, seega sai testamendiga pärandada vaid vallasvara. Siiski tuleb silmas pidada, et ka vallasvara puhul saab pärandada vaid pärandajale kuuluvat vara. Vallasvara puhul eeldatakse, et see kuulub isikule, kelle valduses vara on. Kui pärandaja ja tema elukaaslase valduses oli teile kuuluvat vallasvara, on Teil õigus Teile kuuluv vara ebaseaduslikust valdusest välja nõuda. Siin ei ole oluline, kas pärija poolt on pärand vastu võetud või mitte kuna Teile kuulunud vara ei saanud kuuluda pärandvara hulka ja teil on õigus selle vara välja andmist nõuda. Küll aga võis kuuluda pärandvara hulka enne kinkelepingut soetatud vallasvara (murutraktor jne).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 4
Liitunud: 21 Jaan 2022, 10:03

Re: Kinkeleping ja pärimine

22 Jaan 2022, 14:50

Tere,

Aitähh vastuse eest. Kinkelepingus on sees konkreetne punkt: Kinkijad kingivad, oma tütrele, terve kinnistu kui lepinguobjekti koos kõigi selle oluliste osade ja päraldistega ja kõigi õiguste ja kohustustega, millega nad ise on seda vallanud ja kasutanud või seaduse järgi kasutada või vallata võinud ja kingisaaja võtab kinke lepingu alusel vastu. Seega, saan ma õieti aru, et selle punkti kohaselt kuulusid kinkelepingu tegemise hetkel olevad asjad kingitava objekti juurde (kinnistu hooldamiseks vajalik tehnika, mööbel jne) ja nende asjade ära viimine on ikkagi vargus?

Postitusi: 4
Liitunud: 21 Jaan 2022, 10:03

Re: Kinkeleping ja pärimine

22 Jaan 2022, 15:53

Sellele küsimusele palun ka konkreetset vastus: Kas asjade ära viimisega võime väita, et ta võttis päranduse vastu või peame ikkagi ootama 3 kuud kuni proua oma otsuse teeb?

Aitähh!

Postitusi: 2438
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinkeleping ja pärimine

24 Jaan 2022, 17:51

Tere

Asjad jagunevad kinnis- ja vallasasjadeks. Hooned, kasvav mets ja muud taimed, mis asuvad maatükil olles sellega püsivalt ühendatud, ei ole vallasasjad. Neid loetakse kinnisasja olulisteks osadeks ja neid saab võõrandada, sealhulgas kinkida, ainult koos maaga. Kui asja koostisosa ei saa ilma asja kahjustamata eraldada, loetakse seda asja oluliseks osaks. Mõned asjad võivad aga tähtsust omada vaid siis, kui nad teenivad teist asja, olemata sealjuures selle asja osaks. Näiteks on võtmest kasu siis, kui on olemas lukk, mida sellega avada. Sellisel juhul räägitakse kahest asjast: peaasjast ja päraldisest. Kinnisasja päraldisteks on ka kõik kinnistut puudutavad dokumendid, kaardid ja plaanid.
Teie kirjeldatud esemed on pigem siiski vallasasjad ja kinnisasja kinkelepinguga hõlmatud ei ole.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2438
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinkeleping ja pärimine

24 Jaan 2022, 23:49

Tere

Kehtivas seaduses on sätestatud, et avalduse peab notarile esitama see pärima õigustatud isik, kes EI SOOVI pärida – passiivselt ei saa pärandist loobuda. Kui ta teab, et on õigus pärida, kuigi ei soovi seda pärandust, aga samas ka pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.
Pärandist loobumise tähtaeg on piiratud – seda saab teha vaid kolme kuu jooksul arvates hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Kui pärija varem ei teadnud, et tal on õigus pärida, siis hakkab tähtaeg kulgema hetkest, kui notar on saatnud talle selle kohta teate.
Kui pärima õigustatud isik soovib pärida, siis ta eraldi avaldust selleks esitama ei pea. Siiski peab pärijate väljaselgitamiseks pöörduma notari poole, kes viib läbi pärimismenetluse.
Seega tuleb notari juures teha avaldus pärimismenetluse alustamiseks, misjärel notar selgitab välja pärijad, pärandvara koosseisu, testamendi olemasolu ja selle sisu. Kui nimetatud isik osutub pärijaks, on ta käitunud õigustatult. Kui pärimismenetluse käigus selgub, et ta tärijaks ei osutu, tuleb tal vallasvara tagastada.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 4
Liitunud: 21 Jaan 2022, 10:03

Re: Kinkeleping ja pärimine

26 Jaan 2022, 19:22

Tere,

Pärimismenetlus on notari juures avatud, isa elukaaslane osutus pärijaks. Pärija on asjad ära viinud,  viis juba enne kui pärimismenetlus avati.
Hetkel on tekkinud ju olukord, kus inimene tassis minu kodust kõik asjad minema juba enne isa surma ja pärimismenetluse algatamist. Kuna pärandvara iventuuri ei ole tehtud, seega kuidas saab pärija väita et kõik kuulub testamendi alusel talle? Päritavate asjade nimekirja testamendis ei ole (oleme külapealt kuulnud, et osad asjad on tädi juba laiali jaganud)! Kas sellega saame öelda, et pärija võttis pärandi vastu või peame ikkagi ootama kuni 3 kuud täis saab? Igast teie vastusest loen välja, et pärijal on igasugused õigused ja mina pean lihtsalt istuma ja ootama? Isal oli ka kohustusi panga ees ja need ei saa oodata nii kaua kui pärija mõtleb. Kuhu tuleb pöörduda, et sellele olukorrale kiire ja õiglane lahendus saada?

Aitähh!

Postitusi: 2438
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinkeleping ja pärimine

27 Jaan 2022, 18:58

Tere

Pärandi vastu võtnud pärijatele läheb üle pärandvara - kõik pärandaja õigused ja kohustused ning pärija on kohustatud täitma kõik pärandaja kohustused. Pärandvara ebapiisavuse korral peab pärija need kohustused täitma oma vara arvel.
Mis konkreetselt Teie asjas pärandvara hulka kuulub (tuleneb testamendi sisust), saab Teile parimal moel selgitada menetlust läbi viiv notar. Samuti saab notar selgitada pärimismenetluse seisu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta