Kinnistu turuhinna tõestamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 17
Liitunud: 13 Aug 2015, 12:05

Kinnistu turuhinna tõestamine

04 Okt 2021, 10:21

Tere.
Kohtu menetlus on mitmekümnele pärijale kuuluva kaasomandi (maa, mets, hooned) lõpetamise nõue. Hagiavalduses nõutakse kaasomandi lõpetamist viisil, mis näeb ette kinnistu müügi avalikul enampakkumisel ja raha jagamise pärijate vahel vastavalt nende osa suurusele. Kaks kaasomanikku on omavahel kokku leppinud, et ostavad kinnistu välja alapakutud hinna eest. Hageja ja teised kaasomanikud on küsinud metsafirmadelt ca 10 hinnapakkumist, millest selgub, et kinnistu turuhind on kahe kaasomaniku ühisest hinnapakkumisest 68 % kõrgem. Siit ka kohtuvaidluse põhjus.
Minu küsimused on:
1. Kas kohus nõuab hinnapakkumiste alusel selgunud turuhinna täiendavat tõestamist näiteks kohtuekspertiisi abil, tingimustes, kus hinnapakkumised on hagiavaldusele lisatud ja pakkumised teinud firmad ootavad avaliku enampakkumise väljakuulutamist?

Olen tänulik peatse vastuse eest.

Postitusi: 2232
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kinnistu turuhinna tõestamine

04 Okt 2021, 20:37

Tere

Kaasomanike kokkuleppel on võimalik kaasomandi lõpetamise kohta tehtud kohtulahendi täitmine ka täitemenetluse väliselt, st eraõiguslikul alusel (AÕS § 641, § 74 lg 1, § 119 lg 1, § 120 lg 1). Seda on võimalik teha ka pärast täitmisteate teisele kaasomanikule kättetoimetamist vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul (TMS § d 24 ja 25) (vt ka RKTKm nr 3-2-1-14-17, p 36.3). Sellisel juhul on kaasomanikel endil võimalik otsustada enampakkumise korraldamise vormi ja tingimuste üle. Kui aga kokkulepet ei saavutata, müüakse kaasomandi ese täitemenetluses. Juhul kui kaasomandi lõpetamise kohta tehtud kohtulahendi täitmiseks toimub täitemenetlus, tuleb kohtutäituril kaasomandis olev asi arestida, kinnisasja arestimiseks tuleb täituril mh lasta kanda kinnistusraamatusse kinnistu käsutamise keelumärge. Asja arestimine on vajalik kaasomandiosade edasise käsutamise takistamiseks ja kohtutäituri tasu tagamiseks (TMS § d 54, 142) (vt ka RKTKm nr 3-2-1-14-17, p 36.3). (p 13) Enampakkumise alghinna määravad taas kaasomanikud kokkuleppel. Millest nad seejuures lähtuvad, on kaasomanike või kohtu otsustada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta