1. leht 1-st

Äripinna rendi seadus

Postitatud: 25 Okt 2021, 22:37
Tere,

Soovin rentida äripinda 5a lepinguga.
Kui üürileandja müüb kinnivara ära , siis kas uuel omanikul on õigus meie üürileping ennetähtsegselt lõpetada või mingil muul määral meid ohustada?

Tänan

Re: Äripinna rendi seadus

Postitatud: 26 Okt 2021, 22:02
Tere,

Tähtajaline üürileping, olgu selleks siis elu- või äriruumi kasutamiseks sõlmitud leping, lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Üürilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekul uuele üürileandjale üüritud asja võõrandamise või koormamise tõttu (käesoleva seaduse § 291) võib uus üürileandja üürilepingu kolme kuu jooksul käesoleva seaduse §-s 312 sätestatud ülesütlemistähtaega järgides üles öelda, kui lepingut ei või varem lõpetada. Elu- või äriruumi üürilepingu võib omandaja sel põhjusel üles öelda üksnes juhul, kui ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise, välja arvatud juhul kui võõrandamine on toimunud pankroti- või täitemenetluses. Kui uus üürileandja ütleb tähtajalise üürilepingu eelpool nimetatud juhul üles enne lepingu tähtaja möödumist, vastutab eelmine omanik lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist