Servituutide lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 30 Jaan 2011, 09:18

Servituutide lõpetamine

14 Jaan 2021, 10:35

Tere!

Kaks küsimust.

1. Reaalservituudi lõpetamine. Aastaid tagasi minu, kui teeniva kinnistu ja naabri, kui valitseva kinnistu kasuks „kohaliku arendajaga“ sai kokkulepitud ja seatud vee ja tee reaalservituut, kuni valitseva kinnistu omanik rajab endale kaevu ja saab otse juurdepääsu üldkasutatavale teele. Nüüd naabril kaev olemas ja kinnistu piirneb üldkasutatava teega. Olen naabrile teinud nii suulisi kui kirjalike ettepanekuid servituutide kui otstarbetute lõpetamiseks, naaber aga ei vasta kirjadele. Mida peaksin tegema, et vabaneda mittevajalikest ja mind tarbetult koormavatest teenivatest reaalservituutidest?
2. Elektrilevi ja piirimärgid. „Elektrilevi“ minu ja naabri kinnistu piiril uue alajaama ehitamise ja täpselt piki piiri maa-kaabli paigaldamisega hävitas kolm piirimärki. Nende asukohtade taastamine maksab 500 EUR (uus mõõdistamine). Mida peaksin tegema?

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Servituutide lõpetamine

21 Jaan 2021, 17:25

Tere

Asjaõigusseadus annab Teile kui teeniva kinnisasja omanikule võimaluse reaalservituudi lõpetamist nõuda. Nimelt on sätestatud, et kui reaalservituudist saadav kasu on teeniva kinnisasja koormatisega võrreldes ebamõistlikult väike, on teeniva kinnisasja omanikul õigus nõuda valitseva kinnisasja omanikult nõusolekut reaalservituudi lõpetamiseks tingimusel, et ta hüvitab valitseva kinnisasja omanikule servituudi lõpetamise tõttu tekkiva kahju või kui valitseva kinnisasja omanik on kaotanud huvi reaalservituudist tulenevate õiguste teostamise vastu, on teeniva kinnisasja omanikul õigus nõuda valitseva kinnisasja omanikult nõusolekut reaalservituudi lõpetamiseks. Huvi kaotamist eeldatakse, kui valitseva kinnisasja omanik ei ole 10 aasta jooksul reaalservituuti kasutanud või kui ta on sama aja jooksul lubanud teeniva kinnisasja kasutamist viisil, mis on vastuolus reaalservituudiga.
Samas võib Teie küsimuse püstitusest mõista, et servituudi seadmise kokkuleppesse on sisse kirjutatud tähtaeg „kuni valitseva kinnistu omanik rajab endale kaevu ja saab otse juurdepääsu üldkasutatavale teele“. Eeldusel, et mõlemad tingimused on täidetud on tähtaeg saabunud ja Teil on võimalik nõuda tähtajalise servituudi lõpetamist tähtaja saabumise tõttu.
Piirimärkide rikkumisel tekitatud kahju on Teil võimalik kahju tekitajalt välja nõuda. Esmalt peaksite kahju tekitajale andma teada kahju tekkimisest ja tegema talle ettepaneku piirimärkide taastamiseks oma kulul. Kui seda ei tehta on Teil võimalik piirimärgid endal taastada ja esitada nõue kulutuste hüvitamiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta