1. leht 1-st

sügav puudega täisealine

Postitatud: 02 Okt 2020, 18:24
Tere, paluksin abi, kostja on lahutatud 2008 a. ja talle määrati ka sellega seoses elatis, laps on sügava puudega(nägemispuue ja autist)
Nüüdseks sai märtsis täisealiseks, 18 aastaseks. Elatise kohustus sai läbi ja see asendub ülalpidamise kohustusega. Ema tahab saada eestkostjaks, kuna laps sai täisealiseks, kas teisel ülalpidajal on võimalus ka saada eestkostjaks ,ehk siis mitme eestkoste nimetust. Saab ema taotleda üksi eestkostet ilma isa nõusolekuta? Kui olen nõus sellega ,et ema saab eestkoste, kas talle jäävad kõik otsustamise õigused, kui tegemist ühise ülalpeetavaga.
Ema tahab panna ülalpeetavat küllaltki kallisse hooldekodusse, kus hind ulatub 1500 euroni kuu. Kas ta peab lähtuma ka minu sissetulekule ja võimalustele selleks? Kas on pandud selleks mingid määrad või arvestus, mille järgi ülalpidamiskulu arvestatakse ?Teine pool mainis ,et pean oma kogu vara hakkama panema selleks ,kas see on võimalik üldse minu vara kallale minna, kui mu palk ei võimalda seda hooldekodu maksta. Teine ülalpidaja ehk siis ema poeb selle taha peitu ,et tal on veel üks alaealine laps uue abikaasaga ja et tal on veel osaline töövõimetus. Kokku leppida on temaga mil võimatu. Talle meeldiks ja näeks mind selles ,kui maksaksin täies ulatuses kõik ülalpeetava kulud.
Palun abi, olen täiesti nõutu

Re: sügav puudega laps

Postitatud: 11 Okt 2020, 20:08
Tere

Kui täisealine inimene ei ole võimeline ise ennast ülal pidama, see tähendab, et tema sissetulekust ja vara realiseerimisest ei piisa tema igapäevase toimetuleku tagamiseks ning tal puudub abikaasa või registreeritud elukaaslane, kes teda aidata suudaks, tekib tema lähisugulastel (vanematel, lastel, vanavanematel või lapselastel) kohustus teda ülal pidada. See, kui suures summas peaks ülalpidamist andma, sõltub täisealise abi vajava sugulase puhul tema vajadustest. Sugulastelt ja abikaasalt on õigus saada ülalpidamist oma tavapärase elulaadi säilitamiseks. Samuti võetakse arvesse kohustatud isiku võimalusi.
Teatud seaduses sätestatud juhtudel on võimalik ka ülalpidamiskohustusest vabastamine kohtu poolt. Kui Teie vastu on selline nõue esitatud, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/. Koostöös juristiga nii nõue kui asjas olulised asjaolud kogumis läbi analüüsida ning ebamõistlikult suurele nõudele kindlasti põhistatud vastuväide esitada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: sügav puudega täisealine

Postitatud: 15 Mär 2021, 22:08
Tere

Eestkoste ei ole sõltuvuses ülalpidamiskohustusest. Eestkostjaks ei pea olema lähisugulane. Täisealise isiku eestkoste tähendab vaid tema elu eestkoste ulatuses korraldamist ja tema eest samas ulatuses otsuste vastu võtmist ning isiku esindamist. Eestkostja ei pea eestkostetavat ülal pidama oma rahalistest vahenditest. Küll aga peab eestkostja valima eestkostetavale sobivaima hoolekandeasutuse.
Ülalpidamiskohustus tuleneb perekonnaseadusest ja täisealise abivajava pereliikme puhul erineb mitmeski alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. Esmalt selgitatakse välja abivajaja vajadused, seejärel, millises osas on ta suuteline ise enda vajadused katma (pensionid, toetused jms), seejärel saab võtta arvesse ülalpidamiskohuslastest pereliikmete võimalused anda ülalpidamist ulatuses, mis võimaldab ka nende endi tavalist toimetulekut ja puudujäävas osas saab taotleda rahastust kohalikust omavalitsusest. Abivajava täisealise isiku ülalpidamiseks kindlasti oma vara võõrandama ei pea. Nii eestkoste seadmise kui puuduoleva hooldekodu tasu küsimustes soovitan pöörduda kõige esmalt kohalikku omavalitsusse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist