1. leht 1-st

Elatise tasumine vs Eriolukord 2020

Postitatud: 16 Mär 2020, 10:27
Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Alates 17. märts 2020 on uued piiriültuse reeglid.
Olen põllumajanduslik FIE. Põllumehena on mu sissetulekud valdavalt ajaperioodil, mil Eestis on võimalik aktiivseid põllutöid teha ning sel perioodil saadav sissetulek tuleb arvestada kogu aasta kuludeks. Olen aastaid kasutanud Ukraina tööjõudu, kellele selleks hooajaks on kahjuks Eesti piirid suletud. Aastate pikkusest töökogemusest ning tööspetsiifikast tulenevalt on Eestist tarvilikku tööjõudu kahjuks võimatu leida.
Tekkinud olukorrast koostatud majandusaasta analüüsile tuginedes ning olematust tööjõust tulenevalt olen võimeline sel aastal tootma heal juhul just nii palju, et mitte pankrotti jääda.
Kohtuotsusega on mulle välja mõistetud elatis kahele lapsele (17a ja 15a) suurusega 540 eur kuus. Selge on see, et olematu kasumi ehk tuluga pole mul võimalik neile eeltoodud ulatuses elatist maksta. Kuni seniajani olen elatist tasunud probleemideta. Sel kuul olen võimeline tasuma elatist nn vanast rasvast 300 eur. Tulevikumaksed on suur küsimärk. Laste ema olen antud olukorrast teavitanud. Olen teada andnud, et maamehena on mul kartul keldris ning liha külmikus. Ehk siis minu uksed on lastele alati avatud!
Etteruttavalt olgu öeldud, et laste emaga kompromissileppest rääkida pole mõtet, sest ka tema elatub minu poolt lastele makstavast elatisest ning riigi poolt lastele määratud sotsiaaltoetustest.
Eriolukorrast tulenevalt, millised on minu mis iganes seadusest tulenevad võimalused, õigused, et kohtutäitur mu uksele ei koputaks?

Re: Elatise tasumine vs Eriolukord 2020

Postitatud: 23 Mär 2020, 14:10
Tere

Tekkinud olukord on uus ja keeruline kõigile. Konkreetset eriregulatsiooni elatise tasumiseks vähemalt käesoleva hetkeni kehtestatud ei ole. Seega tuleb lähtuda üldisest.
Kui elatis on kohtus välja mõistetud saab selle suurust muuta vaid kohtule avaldust esitades. Kui tõepoolest kokkuleppele ei jõuta, tulekski seda teha. Kohtumenetluses saab vaadata üle nii laste tegelikud vajadused, Teie võimalused anda elatist muulviisil kui raha makstes (põllumajandussaadustes) vähemalt osaliselt ja rahas makstavat elatist vähendada.
Ühelt poolt on mõistetav, et sissetulek väheneb ülalpidamist andma kohustatud isikul. Siiski tuleb silmas pidada ka seda, et alaealiste laste jaoks on vanemate poolt antav ülalpidamine ainsaks elatusvahendiks ja neil puudub võimalus ise endale ülalpidamist hankida.
Soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee, et konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt olukorda arutada ja vajadusel vastavad dokumendid koostada.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist