DNA test kohtu kaudu

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 20 Apr 2018, 13:19

DNA test kohtu kaudu

05 Apr 2019, 18:53

Tere
Lapse isa esitas hagi lapse vastu isaduse vaidlustamiseks ja vanema kande ebaõigeks tunnistamiseks, ülalpidamiskohustusest vabastamiseks ja vanema kande ebaõigeks tunnistamiseks ning sundtäitmise lõpetamiseks.
Kohus määras ekspertiisi põlvnemise tuvastamiseks. Kohtuekspertiisi tulemusena selgus, et laps on selle isa laps, kes hages.
Vaatamata positiivsele DNA testi tulemusele otsustas kohus asja edasi menetleda ning kuu aja pärast peaks olema istung. Täitemenetlus on hagi tagamisena peatatud.
Kas istung on õigustatud?

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: DNA test kohtu kaudu

09 Apr 2019, 09:38

Tere,

Teie kirjeldatud asjaoludel ei ole juba kohtusse pöördumine olnud õigustatud. Siiski ei saa kohus menetlust peale ekspertiisitulemuste saamist lihtsalt lõpetada, vaid menetlus tuleb lõpetada lahendiga. Kui kohus on otsustanud selleks istungi kokku kutsuda, on tal selleks ilmselt põhjus. See ei tähenda sugugi nõude rahuldamist. Võimalik, et kohus soovib pooltele nende kohustusi selgitada ja pooli lihtsalt ära kuulata, võimalik, et arutusele võib tulla elatise suurus. Nõuet esitatud kujul rahuldada ta Teie esitatud asjaoludel siiski ei saa. Soovitan menetluses osaleda ja taotleda menetluskulude jätmist hageja kanda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 4
Liitunud: 20 Apr 2018, 13:19

Re: DNA test kohtu kaudu

10 Apr 2019, 11:22

Tänan vastuse eest. Küsiksin siis lisaks täitemenetluse peatamise kohta.
Minu hinnangul on see mõistetamatu, sest hagi on ju põhistamata. Miks kohus ei tühista peale DNA testi tulemuse selgumist hagi tagamisena peatatud täitemenetlust. On seal seadusest tulenev õigus, millest ma teadlik ei pruugi olla?

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: DNA test kohtu kaudu

17 Apr 2019, 17:59

Tere

Vastus Teie küsimusele sisaldub ilmselt hagi tagamise määruses. Tavapäraselt on seal kirjas, et hagi tagatakse asjas lõpplahendi kuulutamiseni. Hagi tagamise kestus tuleneb Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 386 Hagi tagamise abinõu asendamine ja hagi tagamise tühistamine. Selle lg 4 kohaselt Kohus tühistab hagi tagamise kohtuotsusega, kui hagi jääb rahuldamata, ja määrusega, kui hagi jäetakse läbi vaatamata või kui asjas menetlus lõpetatakse. Siiski saab poole taotlusel enne lõpplahendit hagi tagamise tühistada, nimelt sama paragrahvi lg 2 kohaselt Asjaolude muutumise korral, eelkõige hagi tagamise aluse äralangemisel või tagatise pakkumisel, või muul seadusega sätestatud alusel võib kohus poole taotlusel hagi tagamise tühistada. Seega on Teil võimalik esitada kohtule vastav taotlus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta