1. leht 1-st

abielulahutus ja elamisluba

Postitatud: 07 Dets 2018, 09:01
Tere

Olena abielus Moldova kodanikuga, registreeritud Eestis, kes on siin viibinud elamisloa alusel 3,5 aastat ja käib tööl.
Tahame lahutada. Kas elamisluba peale lahutamist katkeb ja ta peab riigist lahkuma 90 päeva jooksul?

Tänan!

Re: abielulahutus ja elamisluba

Postitatud: 14 Dets 2018, 14:44
ere,

Elamislubadega seonduvat reguleerib Välismaalaste seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/1290620 ... Kehtiv#jg6). Nimetatud seaduse § 146 kohselt tunnistatakse abikaasa juurde elama asumiseks antud tähtajaline elamisluba kehtetuks muuhulgas ka kui abielu on lõppenud. Sama sätte lg 3 kohaselt võib abikaasa juurde elama asumiseks antud tähtajalise elamisloa eelnimetatud alusel kehtetuks tunnistada kolme aasta jooksul elamisloa andmisest arvates.
Seega, kui elamisluba anti tähtajaliselt abikaasa juurde elama asumiseks, tunnistatakse abielu lahutades elamisluba kehtetuks kui see on kehtinud kuni kolm aastat. Kui elamisloa andmisest on möödunud üle kolme aasta, sätet ei kohaldata. Kui välismaalane on saanud tähtajalise elamisloa elama asumiseks abikaasa juurde ja on sellel alusel elanud Eestis vähemalt kolm aastat, võib talle anda tähtajalise elamisloa püsivalt Eestisse elama asumiseks. Konkreetsest olukorrast lähtuvate nõuannete saamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist