Ühisvara jagamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Dets 2018, 13:46

Ühisvara jagamine

05 Dets 2018, 14:11

Lugesin ühisvara jamamise kohta juhul, kui pooled ei ole lahutuse ja vara jagamise osas ühismeelel. Saan aru, et vara jagatakse vastavalt hagi esitanud poole avaldusele ehk, kuidas isik soovib vara jagada.

Kas ühisvaras olev korter on võimalik jagada viisil, et hagiavalduse esitaja nõuab poole korteri hinna hüvitamist ehk nö oma osa väljaostmist?
Kas on hagiavaldusega on võimalik välistada olikord, et ühisomandis olev korter jagatakse lihtsalt nö paberil kaasomandi osana?
Eelduslikult lahutuse vastu olev isik soovib korteri endale jätta ning ei ole nõus vara müümisega.

Postitusi: 1591
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ühisvara jagamine

12 Dets 2018, 18:37

Tere,

Perekonnaseaduse § 37 lõige 3 kohaselt jagatakse ühisvara abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Selleks esitab üks pool kohtule avalduse koos omapoolse ettepanekuga vara jagamiseks. Teisel poolel on õigus ja võimalus esitada oma vastuväited ja ettepanekud avalduse esitanud poole seisukohtadele ning neid põhistada, tõendada ja teise poole seisukohti ümber lükata. Perekonnaseaduses viidatud kaasomandi lõpetamise sätted sisalduvad Asjaõigusseaduses. Asjaõigusseaduse § 77 kohaselt jagatakse kaasomandi lõpetamisel asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Kaasomandi reaalosadena jagamisel võib kohus, kui reaalosade väärtus ei vasta kaasomanikele kuuluvate mõtteliste osade väärtusele, määrata rahalise tasaarvestuse osade ühtlustamiseks, samuti koormata üksikuid osasid servituudiga teiste osade kasuks. Kohtu poolt kindlaksmääratud osade jaotamine reaalselt võib vajaduse korral toimuda ka liisu heitmise teel.
Kui abikaasade ainsaks ühisvaraks on nimetatud korter ja üks abikaasa ei nõustu müügiga ning soovib korteri endale jätta tuleb tal teisele abikaasale talle kuuluva osa väärtus hüvitada rahas. Kui aga abikaasadel on rohkem ühisvara võivad nad vara jagada näiteks selliselt, et ühele jääb korter ja teisele kogu muu vara. Seejuures tuleb silmas pidada, et mõlema abikaasa osad peaksid olema vääruseliselt võrdsed.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta