Elatis enne Soomes(nüüd Eesti) töötavalt vanemalt...

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Nov 2015, 14:08

Elatis enne Soomes(nüüd Eesti) töötavalt vanemalt...

20 Juun 2017, 16:43

Tere!

Lapse isalt mõisteti välja elatis 145 eurot aastal 2012 maksekäsu kiirmenetlusega. Ta töötas Soomes ametlikult, seega sai laps iga kuu temalt ulosottovirasto kaudu 145 eurot. Kuni selle aasta juunikuuni, kus siis raha enam ei laekunud. Tõenäoliselt ei tööta ta enam Soomes, vaid Eestis. Kuidas peaksin käituma edasi? Kas tuleb teha uus maksekäsu kiirmenetlus?

Lugupidamisega...

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elatis enne Soomes(nüüd Eesti) töötavalt vanemalt...

26 Juun 2017, 09:22

Tere

Maksekäsu kiirmenetlus on hagita menetluse liik, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule.
Maksekäsu kiirmenetlust Teil uuesti alustada ei tule. Küll aga on ilmselt vajalik täitemenetluse algatamine Eestis.
Täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 1 kohaselt on täitedokumendiks jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtuotsus ja -määrus tsiviilasjas. § 23 lg 1 Kohtutäitur viib täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse (edaspidi täitmisavaldus) ja täitedokumendi alusel.
Kohtutäitur tuleb valida tööpiirkonnast, kus on võlgniku elu- või asukoht või kus asub võlgniku vara. Kohtutäiturite büroode andmed piirkondade kaupa leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-po ... taktinfo-0.
Selleks, et kohtutäiturile täitmiseks täitedokumenti esitada, tuleb sissenõudjal täita täitmisavaldus, allkirjastada see ning esitada koos täitedokumendiga kohtutäiturile. Täitedokument esitatakse täiturile algdokumendina või notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakirjana. Kohtuotsuse võib esitada kohtu kantselei kinnitatud ärakirjana.
2017. aastast alates makstakse täitemenetlusaegset elatisabi lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib. Elatisabi maksab Sotsiaalkindlustusamet. Selle saamiseks tuleb kohtutäiturile esitada koos täitemenetluse alustamise avaldusega ka taotlus elatisabi saamiseks. Taotluse vormi leiate Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite koja koduleheküljelt. Täitemenetlusaegse elatisabi maksmiseks vajalikud andmed edastab kohtutäitur Sotsiaalkindlustusametile igakuiselt.


Vastas Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo OÜ jurist

Vasta