Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

19 Okt 2016, 21:02

Täitemenetluse eesmärgiks on nõude tõhus ja võimalikult kiire täitmine. Täitemenetluse eesmärgist tulenevalt ei teatata üldjuhul võlgnikule kavandtavatest täitetoimingutest ette. Võlgniku sissetuleku arestimisest antakse võlgnikule teada alles siis, kui vastav korraldus on tööandjale kättetoimetatud. Täitemenetluse seadustiku § 114 lg 3 kohaselt kohtutäitur toimetab arestimisakti võlgniku suhtes kohustatud kolmandale isikule kätte. Võlgnikule toimetab kohtutäitur arestimisakti kätte viivitamata pärast akti kättetoimetamist võlgniku suhtes kohustatud kolmandale isikule.


Vastas Oksana Kutšmei.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

18 Dets 2016, 11:45

Leidisn neti ararustest tsiviilmenetlusseadustik § 702 jj .

Sellega annab ju asja mängida või eksin ?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

19 Dets 2016, 14:21

Kaua te ikka oma lapse arvelt mängite? Kui teie olete lapsevanem ja peate lapsele elatist maksma, siis alates hagiavalduse kohtusse esitamisest, on kohtul õigus ja kohustus lapsele elatis tagantjärele välja mõista. See on juba suur võlgnevus ja muutub koheselt sissenõutavaks terves tagantjärele makstavas elatise ulatuses. Kui aga soovite „mänguilu“, siis tõesti saab Riigikohtusse teistmise avalduse esitada.

TsMS § 702 lg 2 p 2 sätestab testimise alused. Nagu ma eelmises ( või oli see üle-eelmises kirjas) märkisin, et te võite Riigikohtule teha vanadeadvokaadi vahendusel testimise avalduse ja tuua välja tõendid, et teie kohtudokumente kätte ei saanud. Toonitan, tuua välja tõendid. Paljasõnaline ütlemine, et kohtudokumendid teieni ei jõudnud, ei ole aluseks kohtumenetluse ennistamiseks. Kohtudokumente on õigustatud vastu võtma ja teiega koos elavad/ korteris viibivad isikud või kui e-postiga saadeti dokumendid, siis piisab vaid korra avada ( mitte isegi sisuga tutvuda) kohtudkuement, kui arvuti fikseerib dokumendi vastuvõtu.

§ 702. Teistmise alused

(1) Jõustunud kohtulahendi võib hagimenetluses poole avalduse alusel, hagita menetluses menetlusosalise või muu isiku, kelle kohus oleks pidanud asja lahendamisel kaasama, avalduse alusel uute asjaolude ilmsikstulekul teistmise korras uuesti läbi vaadata.

(2) Teistmise alused on järgmised:
1) lahendi on teinud kohtukoosseis, kuhu kuulus kohtunik, kes oleks pidanud ennast taandama;
2) menetlusosalisele ei olnud menetlusest seaduse kohaselt teatatud, muu hulgas hagiavaldust kätte toimetatud või menetlusosaline ei olnud seaduse kohaselt kohtusse kutsutud, kuigi lahend tehti tema suhtes.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolu ei ole teistmise alus, kui see ei ole mõjutanud kohtulahendi tegemist menetlusosalise kasuks või kahjuks.

Seega, kui teil on alused teistmiseks olemas, siis saate seda teha.


Vastas Krista Paal.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

21 Dets 2016, 21:43

Naqu ma olen ka öelnud,et mul ei ole kahju lastele maksta. ja maksan ka .

Aga esimene võlg 5000 makstud , maksin aastaga ära siis tuleb teine võlg kohe takka 5000 , ehk siis ma ei jõua kuidagi maksta seda nii,et võlg tasa jääks kui iga aasta tuleb tagant järgi . See ei ole Eesti seadustes normlaane.

Kas pean vargile minema, ja pärast kinni istuma ,et jõuaks 5000 ette maksta ?
Nii ei saa elusees normaalselt elu elada , kui tahaks kõik asjad korda saada .
Vaid on fakt ,et ei saagi ! ja keegi ei taha selle teemaga tegeleda.

Siis istungi oma 5000 otsas iga aasta ning niikaua kui tõsiselt kopa ette viskab , on see normaalne või ? Mina arvan,et ei ole .
Kuidagi peab olema mingi väljapääs , ning keegi pole rääkinud,et maksta ei soovi . Vaid iga aasta uuesti ja uuesti tagant järgi on väga raske maksta! ja see ei lõppegi . Ma ei teeni 2000 kuus,et jõuaks maksta, ebanormaalne!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

22 Dets 2016, 19:57

Elatis lapsele määratakse igakuulise maksena. Kui teil on tekkinud 5000€ võlg, siis esimesena peate maksma igakuulise makse ning ülejäänud summa arvutatakse maha juba olemasolevast võlast.

Toon näite: lapsele on elatis välja mõistetud miinimummääras, s.o 2016.a 215€ kuus. Teil on tekkinud elatise maksmise võlg 5000€. Teilt arvestatakse/ peetakse kohtutäituri poolt kinni igakuuliselt 300€. Seega jaguneb teie poolt makstud 300€ elatis: 215€ läheb lapsele igakuulise jooksva elatise maksmiseks ja 75€ ulatuses kustutatakse olemasolevat võlga.


Vastas Krista Paal.

Vasta