Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

22 Sept 2016, 18:55

Tere,

Vaatan siin e-toimik.ee-st
20.01.2014 a on tulnud Maksekäsu kiirmenetluse avaldus 160 lapse pealt , ehk 2 last siis 160 + 160.
22.01.2014 on tulnud Teade makseettepanekust kus on nõutav elatis kuus 320 eurot.
Mina neid dokumente ise siis ei näinud ega teadnud neist midagi.
29.01.2014 on lisatud pilt Muu alla kus on näha,et Menetlusdokumendi on vastu võtnud laste ema ,
Ning seal tema nimi , allkiri ja dokumendi number , Minule need kirjad ei jõudnud.
Laste ema siis elas minu korteris aga koos siis ei elanud kuigi on märkunud elukaaslane , Kui oleks elukaaslane olnud poleks alimente lisada tahtnud. Minuteada ei tohi tähituid asju 3-mandatele isikutele anda ja varjata. Siin on ju rikkumine juba ?
Ning e-mailile tuli kiri,et e-toimikus selline asi. Pealkirja teatsin sisu ei teadnud, Kuna olin sellel ajal Välsimaal tööl.
Olen vastanud neile tavalise kirjana, 07.02.2014
miks nõuate 320 eurot , Ning maksin sellel ajal talle ka , lasin sulas viia, ja ,et ta elab minu korteris kus maksan elektrit ja kõik korteriga seonduv,
Ning 07.02.2014 olen saanud vastuse,et Teil õigus esitada vastuväide. Vastuväide tuleb saata kas digitaalselt Vastuväide tuleb saata hiljemalt 25.02.2014 .
Ning olen neile kirja vastu saatnud,et olen välismaal .
10.02.2014 on tulnud vastus:
Saatsime Teile manuses olevad dokumendid aadressile ****. Dokumendid võttis vastu avaldaja esindaja ***.
Teie 07.02.14 saadetud kirjast nähtub, et saite dokumendid kätte. Palun täpsustada mis kuupäeval saite dokumendid isiklikult kätte.
Kuna e-toimikus sain e-maili,et on tulnud teade siis olen saatnud neile 4-5.02.2014 . Kuigi sisu ei näinud, olin välismaal.
10.02.2014 tuli kiri ,
Märgin siis, et saite makseettepaneku kätte 05.02.2014
Välisriigis viibides on vastuväite esitamise tähtaeg 30 päeva.
16.02.2014 on laste ema kirjutan kohtule kirja ,
Minul *** on vastuväiteid *** saadetud kirjale.
See,et mina *** temale saadetud tähitud kirja hiljem üle antsin (31.01.14) sest ta käib
harva lastel külas.
Saadan teile ka ** poolt lastele makstud elatise 1a. panga väljavõtte. kokku 906. Iga kuu olen midagi maksnud.
Ning pidevalt sai ka sulas raha .
** maksab küll elektrit ***.Interneti maksab ** ise täies ulatuses.

Selles kirjas on isegi öeldud,et maksan mõnda asja.

23.02.2014 olen esitanud kohtule Vastuväite:
Mina ei ole nõus maksma koheselt 320 eurot kuus Laste emale
Kuna *** elab minu korteris, Mina maksan komunaale ja muud korteriga kuuluvat.
Ning olen talle iga kuu ka mingeid rahasi saatnud.
** ei saa väita,et ma ei ole üldse raha andud.

Kui vähegi võimalik on nädalavahetustel ka lapsed minuga.

27.03.2014 11:17 on kohus saatnud määruse .
Ehk kohtumäärus HAGIMENETLUSSE ÜLEANDMINE.

28.03.2014 on kohus saatnud e-toimikusse TSM: Kohtumääruse Laste emale.
Oma nõue ja selle põhjendus hagiavaldusele ettenähtud vormis tuleb esitada kohtule 14 päeva jooksul kohtumääruse kättesaamisest.

14.04.2014
On Laste ema saatnud kohtule TSM: Hagiavalduse.

15.04.2014 on kohus saatnud vastuse puuduste kõrvaldamine..
Kõik puudused (täpsustada eluasemekulusid ja väljanõutavat elatist ning esitada laste sünnitunnistused) tuleb kõrvaldada 7 päeva jooksul alates kohtumääruse kättetoimetamisest


13.05.2014 on esitanud laste ema faili kohtule. Laste sünnitunnistustest FW [V!] RE 2-14-2589.eml faili mida ei saa arvada.

Aga talle anti aega 7 päeva , Aga vastuse on saatnud peaaegu kuu asjapärast.
Kas siis mitte ei oleks pidanud kohus selle tühistama ??

Siis on kohus saatnud 27.05.2014 ehk koostaja keegi Rauno *** Kirja , Mida ei saa arvada ning e-mailides mul seda ei ole.

27.05.2014 TSM: Menetlusse võtmise määrus .

07.07.2014 TSM: Väljastusteade millal olen dokumendi avanud. Kuna see jäi seal ebaselgeks siis ei pööranud sellele tähelepanu ning ei ole kunagi sellel ajal kohtu asjadega kokku puutunud ja ei teadnud asjadest mitte midagi.

26.02.2015 olen saatnud neile veel kirjua ja vastuväiteid ,
ning 08.04.2015 olen saatnud ka Menetluse taastamise avalduse.
Siis tuli mulle vastus:
Kuivõrd kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-2589 on jõustunud 05.08.2014, siis kohus seda tsiviilasja enam ei menetle.
Samuti ei ole kohtuotsuse jõustumise tõttu võimalik enam menetluse taastamine ega asja uus sisuline arutamine. Ka kaebuse esitamine kohtuotsusele on jõustumise tõttu võimatu. Kohus saab kohtuotsuse täitmist peatada üksnes sundtäitmise hagi esitamisel.
Kuna kohus menetlusosalisi väljapool asja menetlust ei nõusta ja käesoleva tsiviilasja menetlemine on lõppenud, siis tuleb Teil juriidilise abi saamiseks pöörduda advokaadi või õigusnõustaja poole.

E-toimikus ei saa millegipärast kohtuotsust kätte .Aga mäletan,et see tuli postkontori millele järgi käisin.
Ning jätsin asja sinnapika kuna laste ema lubas,et ei anna asja edasi , sebisin talle isegi töö siis ja oli kokkuleppe,et ootab veidi kuni saan osad asjad kaelast ära ning siis hakkan elatist maksma. 200 eurot kuus mitte rohkem.


20. juuni 2014. on tehtud tagaseljaotsus
Tsiviilasja toimikust nähtub, et olete 20.06.2014 tagaseljaotsuse kätte saanud 04.07.2014. Teil oli õigus esitada 30 päeva jooksul mõjuva põhjuse olemasolul kaja, mille esitamise tähtaeg möödus 04.08.2014.
Kohtuotsus jõustus 05.08.2014.
Seega on vaidlustamise tähtaeg möödunud ja kohtuotsust tuleb täita.


27.01.15 tuli mulle e-mail,et kohtutäitur tahab mulle menetlusdokumente kätte toimetada

Ehk Elatisvõlg tagant järgi 20.01.2014 - 20.01.2015 4801.76 eurot.

Esitasin ka kaebuse kohtutäituri tegevuse peale ning kirjutasin,et laste ema elas sellel ajal minu korteris ning maksin kõike elektrit , jne. Muidugi mitte ühtegi avaldust ei rahuldatud.

Ning siis tuli neilt kiri.
Võla summat ei ole kohtutäituri pädevuses vähendada. Seda otsustab kohus, kas Teie pool tehtud ülekanded on arvestatavad elatise tasumisena.
Sissenõudja teatas, et ei ole nõus väljamõistetud võlga vähendama.

Sain siis aastaga selle 4801.76 eurot makstud.
Nüüd tuli uue nõue Nõude sisu: elatise võlg (periood 20.01.2014-20.01.2015)
Sissetulekust kuulub kinnipidamisele: 5026.18 eurot.

Ma ei saagi ju sellest võlast kunagi lahti nii,
Nüüd maksan selle 5026.18 oletame aastaga ära siis uuel aastal tuleb jälle uus nõue ning ei ole võimalik sellest ringist ju kuidagi välja saada.
Ma ei saa palka paar tohat kuus,et jõuaks maksta.

Ning pean veel üleval pidama uue perega 4 kuust last ning lapse ema. Hetkel 430 euroga maksan üüri ära ja ega rohkem ei jäägi erilist järgi.


Kas seda tähtaja värki võiks uurida ? Sest tegelikult oleks pidanud olema lape ema esitamise tähtaeg 7 päeva läbi kui esitas pea kuu hiljem.


Mida saaks teha minu olukorras,et sellest välja tulla ?
Kas saab keegi mulle sellega appi tulla ?. Sest tõsiselt nii ei saa ju elada..
Sellest ei tule mitte kuidagi maksmisega välja , kui koguaeg uus nõue peale tuleb.


Ning mingit kohtukutset ma ei saanud ,et kohtus sõna võtta. Miks mulle võimalust ei antud ?

Tuttaval tuli ilusti kohtukutse ja sai kohtus sõna võtta ning määrati pool miinimumist.
Aga ma isegi ei saanud sõna võtta.

Kohtu poolt on see väga,väga ebaaus ning kas see ei ole mitte tegemist mingi seaduse rikkumisega?
Ning kohtuotsus peaks olema tühine ?

Palun aidake!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

25 Sept 2016, 16:57

Teie pika kirja selgituseks:
1) kui olete e- toimikus dokumenti kasvõi vaadanud ( isegi mitte lahti teinud), siis loetakse dokument menetlusosalisele kättetoimetatuks;
2) teie kirja kohaselt olete maksnud laste ja laste ema elamiskulud. Seda saab lugeda elatiseks lastele vaid juhul, kui lapsevanemad on selles kirjalikult kokku leppinud. Kui on olemas mõlemapoolne kirjalik kokkulepe, siis saab kohtutäitur ka seda kulukokkulepet aksepteerida. Kui otsesõnu selline elatise maksmisevorm kokku pole lepitud ja õigustatud isik (laste ema) lapsele elatisi nõuab, siis peab täitur kohtuotsust täitma.
3) Tähtaegadest: teie kirja kohaselt vastas laste ema kohtunõudele hilinemisega. Kahjuks ei saa te seda vaidlustada, kuna kohtuotsus on jõustunud ja seda enam muuta ei saa. See ei muudaks ka midagi. Lapsed on teil ju olemas ja lastele ülalidamise peate tagama. Kõige suurem viga tehaksegi siis, kui tuleb kohtudokument ja arvatakse, et ma ei võta seda vastu või ei ava, siis kohus ei rakenda võlgniku suhtes midagi. Rakendab küll ja täie rauaga!
Kuudas edasi? Kui teie sissetulekud on miinimummääras ja teie peres on veel ülalpeetavaid, siis on teil võimalik elatise vähendamise nõudes esitada kohtule hagiavaldus, kus põhjendate oma majanduslikku seisundit ja ülalpeetavate ebavõrdset olukorda.
Võlast te ei vabane, see tuleb tasuda.v
Kohus võib põhjendatud hagiavalduse alusel vähendada edasisi elatise makseid.


Vastas Krista Paal.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

26 Sept 2016, 16:24

Okei.

Olen kuulnud,et ennegi on kohtuotsuseid uuesti tehtud mingi vigade pärast.
Ega elatisega seondub ju erand ei ole ?

Aga mind huvitab ikkagi see,et miks mind kohtusse ei kutsutud?
Kõigilt kellelt olen uurinud on kohene kohtukutse tulnud ja seal hakkavad asja arutama.

Aga miks mina ei saanud seda võimalust?

Siin raudselt on sellega seonduvalt mingi rikkumine , sest ka minul on õigused ju!
Või vähemalt oleks pidanud keegi helistama ja seletama rohkem asju.
Sellel ajal ma ei teanud võimalustest ega asjadest mitte midagi.

Võlg jääb ?
Okei saan aru, aga kui ma saan ainult 430 kuidas saab siis majanduslikku seisundit ja ülalpeetavate ebavõrdset olukorda nimetada?

Minumeelest asi on ikka väga ebaaus.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

28 Sept 2016, 14:20

Tõsi, ka jõustunud kohtuotsuseid saab Riigikohtu kaudu teistida ( vaidlustada) ja seeläbi taotleda kohtuvigade parandamist. Pole küll täpselt teie kaasuse menetlusega kursis, kuid võib eeldada, et elatisnõue esitati maksekäsukiirmenetluse korras ja siis peab võlgnik ( antud protsessis teie) esitama kirjalik vastuväite. Maksekäsukiirmenetluse korras ei kuulata kedagi ära, kohtumäärusega koos saadetakse võlgnikule vastuväite leht ja võlgnik peab selle täitma ning kohtule tagasi saatma. Kui te oleksite vastuväite esitanud, siis oleks läinud elatisenõue hagimenetlusse ning sel juhul oleks teid kohtusse kutsutud ja teid ära kuulatud.

Nagu ma ka eelmises kirjas märkisin, on teil võimalus esitada hagiavaldus kohtusse ja taotleda mõjuvatel põhjustel elatist vähendada.


Vastas Krista Paal.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

28 Sept 2016, 17:10

Tere,
Menetlus läks pärast kiirmenetlust hagimenetlusse ning antsin neile e-kirjas teada,et olen välismaal ning ei saa allkirjastada ning ei ole nende nõudega nõus.

Aga mitte mingit kohtukutset ei tulnud , vaid järgmine hetk oligi tagaseljaotsus.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

30 Sept 2016, 11:46

Kahjuks ongi nii, et välismaal viibimine ei anna alust kohtuistungit edasi lükata. Seda ka juhul, kui te sellest teatasite. Tänane praktika näitab, et paljud võlgnikud või kostjad soovivad välismaal viibimisega kohtuistungit edasi lükata. Kohus ei tohi sellist taotlust rahuldada. Teie saite kohtukutse ja kohtudokumendid kätte ja oleksite saanud kirjalikult omapoolsed vastuväited esitada (tõendada, et olete maksnud lapsele vajalikul määral elatisi, esitada palgatõendi jms).

Kui te nüüd vaidlustate tagaseljaotsuse, siis peate välja tooma, millist seaduse sätet rikuti ja tagaseljaotsus tehti.


Vastas Krista Paal.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

30 Sept 2016, 16:40

Olete asjast midagi valesti aru saanud, Asi selles ongi,et kohtukutset ei tulnudki.
Loomulikult oleksin ma kohtus osalenud kui oleks vaid kutse tulnud.
Ei tulnud seda e-mailile , koju ega ka e-toimikusse.

Aga kuna antsin teada,tol hetkel olin välismaal siis oleks võinud kohtusse ikka kutsuda. aga ei kutsutud.
Eestis olin paar kuud enne tagaseljaotsuse saamist kindlasti. aga kuna mulle ei tulnud mingeid teateid siis ei osanud midagi arvata. Kui järgmine hetk oli tagaseljaotsus . Ja kaja jaoks tollel hetkel ei olnud raha . summad ületasid üle 100 euro kindlasti.

Just kõige suurem rikkumine minu arust ongi see,et kohtusse ei kutsutud ja ei saanud kohtuasjas sõna võtta.

Ma saaks aru,et mulle oleks kohtukutse tulnud ja oleksin seda eiranud või kohale mitte ilmunud .
Aga sellist asja ei juhtunudki.

Kas teiepoolt ei saaks kontakte,et kuidagi see avaldus ära teha, taasatmiseks ?

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

30 Sept 2016, 16:55

Vaatsin , järgi mulle on tulnud 27.05.2014 tõesti mingi kohtuvärk.

Seal on öeldud:
2. Asja arutamine toimub lihtmenetluses Kentmanni kohtumajas, Kentmanni 13, Tallinnas.
3. Teatada hagiavalduse menetlusse võtmisest menetlusosalistele.
4. Anda hagejale tähtaeg 10 päeva käesoleva kohtumääruse kättesaamisest esitada kohtule kõik asjas tähtsust omavad dokumendid ja taotlused ja teatada kohtule oma soovist olla kohtu poolt enne asjas kohtuotsuse tegemist ära kuulatud.


Ma isegi mäletan,et tuli kuna ma siis olin kohtuasjades loll , ehk ei jaganud mitte kui mitte midagi, siis lugesin siit välja,et
2. Asja arutamine toimub lihtmenetluses Kentmanni kohtumajas, Kentmanni 13, Tallinnas.

Niisis ootasingi seda kohtukutset,et millal saab kohtusse minna selle asjaga , Aga kohtukutset ei tulnudki.

Keegi oleks pidanud asja täpsemalt selgitama , Muidu helitatakse küll kohtupoolt aga siis ei helistanud mulle keegi.
Siit ka rikkumine,et asja ei ole täpselt selgitanud ning tollel ajal polnud kunagi kohtuga kokku puutunud ega ei osanud täpselt neid asju lugeda.

Mida mul annaks siis ära teha ? Mingid võimalused peavad ju olema , Siit ringist ei ole võimalik niisama välja saada.
16 aastat pean hakkama koguaeg tagant järgi maksma on ka väga jabur , Mul uue perega oma elu ja 5 kuune laps kes tahaks ka võrdselt osa saada ning tahaks normaalselt tööl käia . mitte 430 euroga kuus mis kohtutäitur vaid kätte jätab.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

02 Okt 2016, 18:19

Kirjaliku või lihtmenetluse korral on kohtul õigus menetlus läbi viia istungit korraldamata. Sel juhul peavad hageja ja kostja oma tõendid ja seisukohad esitama kohtule kirjalikult. Juhul, kui soovite siiski vaidlustada tagaseljaotsuse, siis saate seda teha läbi vandeadvokaadi.


Vastas Krista Paal.

Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Re: Alimendid , Kohtusse ei kutsutud

13 Okt 2016, 16:40

Äitäh ,

Mul siiski üks küsimus on veel,

Kas kohtutäitur võib tööjurde jne saata arestimise Akti , ilma ette teatamatta ?

Vasta