1. leht 1-st

Elatusrahast mahaarvestamine

Postitatud: 18 Jaan 2016, 11:03
Oleme lahutatud ja lapse isa oli nõus maksma lapsele elatisraha EV seadusest tulenevas summas. Laps elab igapäevaselt koos emaga. Jaanuari kuus viibis isa lapsega koos 10 päeva vaheajast ja ta arvestas need päevad elatisrahast maha, põhjendades seda, et oli lapsega need päevad ise koos. Kas lapse isal on õigus arvestada maha elatisrahast päevad, mis ta veedab koos lapsega, samuti nädalavahetused mil ta on koos lapsega?
Lapse isal on probleeme alkoholiga ja viibides välisreisil 8 aastase lapsega on tulnud ette olukordi, kus ta on olnud tugevas joobes ja jätnud lapse omapäi. Soovin kaitsata oma last sellise käitumise eest, kuna peame kasutama psühholoogi abi, et sellisest olukorrast ilma suuremate probleemideta eluga edasi minna.

Re: Elatusrahast mahaarvestamine

Postitatud: 19 Jaan 2016, 16:43
Perekonnaseaduse kohaselt maksab lapsevanem, kes last ei kasvata lapsele elatist vähemalt EV kehtiva ja valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalga pooles määras, s.o 2015 – 195€ kuus ja 2016.a. 215€ kuus.

Siin oluline, et raha läheb lapse ülalpidamiseks. Kui laps viibis 10 päeva isaga, siis tagas ta ka sel ajal lapse ülalpidamise ja teie omapoolseid kulutusi ei kandnud. Samas on miinimummääras elatise summa fikseeritud summa ja seda saab vähendada vaid juhul, kui kohustatud lapsevanem ( antud juhul lapse isa) selleks kohtu poole pöördub ja taotleb elatise vähendamist . Fikseeritud summa ongi mõeldud selleks, et mõnel teisel ajal/ kuul kulub lapsele kulutusi suuremas summas ( näiteks koolikohustuse alustamisel või talveriiete ostmisel vms) ja elatis on väljamõistetud miinimummääras, siis ei saa ka õigustatud lapsevanem ( last kasvatav lapsevanem) nõuda lapsele elatise maksmist suuremas summas. Miinimummääras makstud elatised peaksid katma ka lapsele kulutatud ülekulu. Seega peaks kohtu poolt väljamõistetud elatis jääma konstantseks/muutumatuks ning selle muutmine pole otstarbekas. Vastasel juhul läheb asi absurdiks, kus hakatakse lapsega koosveedetud päevade, tundide ja minutite üle arvestust pidama ja tüli on rohkem kui küll.

Kui teie lapse isal on probleeme alkoholiga ja teil on kogemus, et laps jäetakse omapäi, siis kõigepealt rääkige lapse isaga ja kui see tulemust ei anna, siis peate määrama lapse ja lapsevanema suhtlemiskorra. Seda saab teha lastekaitsespetsialisti, notari juures või pöörduda avaldusega kohtusse.


Vastas Krista Paal.