Aasta järgi nõutav elatisraha

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 24
Liitunud: 10 Juul 2012, 14:05

Aasta järgi nõutav elatisraha

03 Mai 2015, 12:20

Hei,

Mul on 2 last , ning mul selline probleem,et laste ema kolis ära umbes 20.01.2015 aga kohtutäitur nõuab minult tagant järgi raha
01.01.2014-01.01.2015 koos kohtutäituri kuludega 4800 eurot . Ehk siis kui laste ema elas minu korteris ning mina maksin seal nende mugavust , Elektrit, Internetti . Need peaksid ka ju minema laste ülalpidamiste kulude alla ?

Kohtuotsus on tehtus seljataga. ( Kuna laste ema ütles,et edasi ei aja asja siis too kord ka uskusin )
Ning minu vastus sellele kui tahtsin,et asja uuesti menetletakse nende tõendite alusel mis minul on ning mis peaksid laste elatiskulude rahast maha minema , ning laste ema ei maksnud korteri eest sentigi selle aasta jooksul kui elas mu korteris.

Vastus:

Lisan Teile vastuse manusesse uuesti Teie suhtes 20. juuni 2014 tehtud tagaseljaotsuse.
Tagaseljaotsus tehti tsiviilasjas sellepärast, et Te ei esitanud pärast hagiavalduse ja kohtumääruse kättesaamist hagile vastuväiteid ega omapoolseid tõendeid.
Tagaseljaotsuses on kirjas tagaseljaotsuse peale edasikaebamise kord :“Kostja võib esitada tagaseljaotsuse peale kaja, kui tema tegevusetus, mis oli tagaseljaotsuse tegemise aluseks, oli tingitud mõjuvast põhjusest. Kaja võib esitada tagaseljaotsuse kättetoimetamisest alates 30 päeva jooksul. Kui tagaseljaotsus toimetatakse kätte avalikult, võib kaja esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui kostja sai tagaseljaotsusest või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada. Kajale tuleb lisada kõik asja ettevalmistamise lõpuleviimiseks vajalik.
Kaja esitamisel tuleb kostjal tasuda kautsjonina summa, mis vastab riigilõivule poolelt hagihinnalt, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 1500 eurot. Kautsjon tuleb kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank AS-is, nr 10220034796011 AS-is SEB Pank, nr 17001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, 333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358.“

Seega oleksite pidanud tasuma kautsjoni ja esitama kaja ehk menetluse taastamise avalduse 30 päeva jooksul kohtuotsuse kättesaamisest. Kuna selle aja jooksul Te menetluse taastamise avaldust, vastuväiteid hagile ega tõendeid kohtule ei esitanud, siis jõustuski tagaseljaotsus ära.
Tagaseljaotsuse tegemisel eeldatakse, et kostja on nõus hagiavalduses toodud asjaoludega, kuna ta ei ole vastuväiteid esitanud. Seega ei kontrollita tõendeid ja kuna Te jätsite kohtule vastamata, siis kohtul Teiepoolseid vastuväiteid ega tõendeid ka ei olnud.

Järelikult olete kahel korral ise jätnud oma õigused kaitsmata: 1) kui Te ei vastanud hagile ja 2) kui Te ei esitanud kohtule kaja 30 päeva jooksul.

Praeguseks on otsus jõustunud ja kuulub täitmisele ning kohus enam Teie vastuväiteid arvesse võtta ei saa.
Juhin tähelepanu, et elatis on välja mõistetud Teie kahele lapsele, keda Te peate seaduse järgi ülal pidama, mistõttu keskenduge nüüd jõustunud kohtuotsuse täitmisele, mitte hilinenud vastuväidete esitamisele.

Lugupidamisega
Kohtunik Piret RõukJah olen loll olnud ja need maha maganud kuna uskusin,et laste ema ei anna seda edasi naqu lubas.
Muidugi kohtuotsust mina isiklikult ka vastu ei võtnud , vaid laste ema.

Ning kohtutäitur arestis arved ning sundtätmine algas alles 2015 aasta esimestel kuudel.

Ning kui netis laste ema facebooki ja insta kontosi vaadata siis iga nädalavahetus käib kuskil baarides/kõrtsudes joomas.
Ning kuidas saan ma kindel olla,et raha mis ära võetakse läheb ikka laste tarbeks.

Esitasin ka kohtutäituri tegevuse peale kaebuse mida ei rahuldatud.
Ning edasi 15 päeva jooksul anda ka ei jõua kuna ei ole raha riigilõivu tasumiseks hetkel,

Kohtutäitur saatis ka tõendid laste emale,et selle võrra võla vähendamist aga laste ema ei olnud sellega nõus. Ajab oma igat kui viimast senti taga.

Kuna maksan Liisigud ja asjad ära siis 390 eurost ei jää miskit järgi.
Hetkel võetakse palgast kuskil 600 eurot ära.

Mis on minu võimalused ja mida ma saaks ikkagi siia teha ?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Aasta järgi nõutav elatisraha

04 Mai 2015, 15:33

Perekonnaseadus näeb ette, et tagantjärele on õigus lapsele/lastele elatist nõuda kuni 12 kuu jooksul. Kui elatise nõudjad (lapsed) esitavad hagiavalduse kohtusse, siis saadetakse kostjale (elatist maksev lapsevanem) kõik menetlusdokumendid ja määratakse tähtaeg, millal kostja peab omapoolsed seisukohad või tõendid esitama. Kui kostja seda ei tee, kuid on menetlusdokumendid kätte saanud, siis on kohtul õigus teha hageja/hagejate kasuks tagaselja otsus, millele viitab ka teile alltoodult antud seletus.
Tagaseljaotsuse peale saab kostja Riigikohtule kaja esitada ning selle esitamise kord oli kirjas tagaseljaotsuses. Kui te seda ei teinud, siis ongi elatise suhtes tehtud kohtuotsus jõustunud ja kuna see on antud täitmiseks kohtutäiturile, siis on see muutunud kohustuslikuks ja edasikaebamiseks enam alust pole.
Kui lapsevanemad on kokku leppinud lastele ülalpidamise maksmises muul viisil (korteri või maja kasutusõigus, jms), siis seda te oleksite pidanud kohtule tõendama. Nüüd rääkida seda, et tagasite lastele ja nende emale ülalpidamise ja muud soodustused, on hilja ja vale. Kui teil omavahelist kokkulepet (kirjalikku) sõlmitud pole, siis nõuab kohus elatise välja.
Kui te teate ja leiate, et ema ei hooli lastest ja pidutseb, palun pöörduge kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole ja palun algatage laste hooldusõiguse piiramise menetlus.


Vastas Krista Paal.

Vasta