1. leht 1-st

Elatis sundnõue.

Postitatud: 19 Mär 2015, 17:18
Tere,

Minul on probleem , kui mul üks ülevalpeetav alaealine ja üürin ka korterit ja käin ka autoga tööl . kuidas on võimalik üldse ära elada 390 euroga ?
Üür mul juba koos kommunaalidega 260 eurot.
+ töölkäimiseks küte, elamiseks ka miskit vaja.
Üritasin kohtutäiturile teha summa suurendamiseks avalduse, aga nemad ütlevad,et ei kuulu rahuldamisele.
kas neil tõesti on see õigus ?

Mida saaks siin ise teha või kuidas saaks ?
Sest sellise summaga tõesti ei tule välja ja kui tööl käia ei saa. kaotan töökoha ja on puhta halb seis.
Eelmise kuu palgast võtsid pea 600 eurot lihtsalt ära.

Ning kas laste emal on õigus nõuda elatist aastat järgi kui ta elas minu remonditud vanemate korteris ? kus maksin mina sealseid asju.
Tõestada ametlikult saan vaid elektri maksmisega .

Kui mulle tuli see kohtu värk siis edasi ma ei kaebanud kuna lubas mulle,et ta seda edasi ei aja. aga ma uskusin , aga nüüd mul kohtutäitur peal ja nõuab 4800 eurot.

Soovin abi sellel teemal.


Kohtutäituri kiri mulle:


Mittearestitav summa suuruses 390,00 eurot on Teile jäetud kasutamiseks Teie SEB panga kontole.
Kohtutäituri abi 28.02.2015.a. selgitas, et avaldus aresti muutmiseks täiendava summa ulatuses ei kuulu rahuldamisele. Õiguslik alus on viidatud e-kirjas märgitud.
Keeldumise alus täitemenetluse seadusik § 132 lg 2 sätestab, et kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatis, suureneb mittearestitav summa iga ülalepeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.Kohtutäitur Marek Laanemets´a menetluses on Harju Maakohtu otsus nr 2-14-2589, millega mõisteti Teil välja elatis Sten-Marteni ja Jakko ülalpidamiseks.

Re: Elatis sundnõue.

Postitatud: 20 Mär 2015, 09:22
Teie suhtes on kohtutäitur rangelt järginud kehtivat seadust. Täitemenetluse seaduse § 132 lg 1 kohaselt ei saa sissetulekut arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seadus näeb täpse juhise kohtutäiturile, millisele osale aresti kohaldada saab või ei saa. Vabariigi Valitsus on kehtestanud 2015.a. miinimumpalga alammääraks 390€, mis peab peale võlasumma eraldamist võlgnikule kätte jääma.
Teie olukorras oleks mõistlik oma kulusid optimeerida ja vaadata üle olemasolev üürileping ja leida endale sobivam elukoht, mis asub töökohale lähemal ja on soodsam. Oma kirjas märgite, et teie vanemate korteris elas lapse ema ja selle eest olete teie osaliselt tasunud. Palun kolige oma vanema korterisse ise ja sellega saate kulusid kokku hoida.
Perekonnaseaduse § 100 kehtestab, et last mittekasvatav lapsevanem maksab lapse ülalpidamiseks elatist. Seda igakuuliste maksete näol. Teie kirja kohaselt on elatis on teilt kohtu poolt välja mõistetud ja võlguolev summa on kasvanud juba 4800€-ni. Algatatud on täitemenetlus. Kui te pole tähtaegselt kohtuotsust kohtus vaidlustanud ja omapoolseid tõendeid ja vastuväiteid kohtule esitanud, siis täna on juba hilja tõendada, et olete lapse ülalpidamist toetanud ja täitnud. Kahjuks suusõnalised kokkulepped siinkohal ei toimi.
Samas on teil võimalus pöörduda kohtu poole ja nõuda teiselt poolelt teie valdusesse kuuluva korteri kasutamise eest saamata jäänud üüri. Kui üürilepingut pole kirjalikult sõlmitud, siis saab tõendada faktilist eluruumi kasutamist (võrdub tähtajatu üürilepinguga) ja selle kasutamise eest mõistliku kompensatsiooni väljamõistmist.


Vastas Krista Paal.

Re: Elatis sundnõue.

Postitatud: 02 Mai 2015, 09:50
Minul on tõendid olemas elekter, internet jne ülekanded.
Need kuuluvad ja ju laste elatise alla,

Samas ja ma olen nõus maksma aga seda,et aastat järgi nõuda kui elas mu koteris kohe üldse ei meeldi.


Kohtusse alguses ei saatnud vastuväidet kuna laste ema lubas mitte edasi tegutseda , aga valetas.

Re: Elatis sundnõue.

Postitatud: 04 Mai 2015, 15:34
Perekonnaseadus näeb ette, et tagantjärele on õigus lapsele/lastele elatist nõuda kuni 12 kuu jooksul. Kui elatise nõudjad (lapsed) esitavad hagiavalduse kohtusse, siis saadetakse kostjale (elatist maksev lapsevanem) kõik menetlusdokumendid ja määratakse tähtaeg, millal kostja peab omapoolsed seisukohad või tõendid esitama. Kui kostja seda ei tee, kuid on menetlusdokumendid kätte saanud, siis on kohtul õigus teha hageja/hagejate kasuks tagaselja otsus, millele viitab ka teile alltoodult antud seletus.
Tagaseljaotsuse peale saab kostja Riigikohtule kaja esitada ning selle esitamise kord oli kirjas tagaseljaotsuses. Kui te seda ei teinud, siis ongi elatise suhtes tehtud kohtuotsus jõustunud ja kuna see on antud täitmiseks kohtutäiturile, siis on see muutunud kohustuslikuks ja edasikaebamiseks enam alust pole.
Kui lapsevanemad on kokku leppinud lastele ülalpidamise maksmises muul viisil (korteri või maja kasutusõigus, jms), siis seda te oleksite pidanud kohtule tõendama. Nüüd rääkida seda, et tagasite lastele ja nende emale ülalpidamise ja muud soodustused, on hilja ja vale. Kui teil omavahelist kokkulepet (kirjalikku) sõlmitud pole, siis nõuab kohus elatise välja.
Kui te teate ja leiate, et ema ei hooli lastest ja pidutseb, palun pöörduge kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole ja palun algatage laste hooldusõiguse piiramise menetlus.


Vastas Krista Paal.