Meenetluskulud

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks on füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult sisenedes foorumisse id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse vastavale juristile Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 02 Veebr 2023, 18:54

Meenetluskulud

02 Veebr 2023, 19:27

Tere!
Pöördun Teie juurde selle küsimusega (hagi
elatise vähendamise nõues) seoses meenetluskuludega.

Ma palun Teie abi seletamisel:

-kas see tähendab, et kostjad ehk meie lapsed ja mina
nende vanem ja seaduslik esindaja peavad maksma see menetluskulud?

Ettetänadest,
O.G


Kohtuotsusest kopeeritud tekst:

Menetluskulud

14. Hagihind. TsMS § 129 lg.2 järgi seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmise üle peetava vaidlusest tulenevate perioodiliste rahaliste maksete nõude üle peetava vaidluse korral on hagihinnaks nõutavate maksete kogusumma, kuid mitte suurem kui hagi esitamisele järgneva üheksa kuu eest saadav summa. Hagejalt välja mõistetud elatis 292 eurot ühele lapsele kuus. Hageja soovib elatist vähendada ühele lapsele 213.44 euroni ja teisele lapsele 181.42 euroni ja alates 01.04.2022 ühele lapsele 225.64 euroni kuus ja teisele lapsele 191,80 euroni kuus. Seega on hagihind kostja I puhul 621.64 eurot (292- 213.44=78.56 x 2 + 292- 225.64 =66.36 x 7 ) Hagihind kostja II puhul on 922.56 eurot ( 292 – 181.42 =110.58 x 2 + 292 – 191.80= 100,20 x 7 ).

Postitusi: 2795
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Meenetluskulud

02 Veebr 2023, 21:09

Tere

Tegemist ei ole menetluskulude arvutuskäiguga vaid hagi hinna kujunemise selgitustega. Antud juhul on hagihinnal informatiivne tähendus, Teil (ega ka hagejal) ei ole vaja seda tasuda.
Menetluskulude kohta teeb kohus tavaliselt otsustuse, mis sisaldub tõenäoliselt ka Teie otsuse resolutsioonis ja elatisvaidluse puhul on tavapärane, et kumbki pool katab oma menetluskulud ise. Kuivõrd elatisvaidluselt riigilõivu ei tasuta, saavad menetluskuludeks olla vaid esindajakulud. Esindajakulud on kumbki pool juba oma esindajale tavaliselt tasunud ja rohkem midagi maksta ei tule. Kui kummalgi poolel esindajat ei olnud, puuduvad needki.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta