1. leht 1-st

Kaasomand

Postitatud: 23 Sept 2021, 07:22
Tere.
Mure selline. Kaasomandis oleva majaosa omanik ei soovi oma osa müüa ega soovi teist poolt osta ja teise poole müügi puhul ei andvat ka
tegutsemisluba ? Ei ela sees ja maja mädaneb juba umbes 20 aastat, lagi alla kukkunud, aknad eest. Teine pool on korralik. Mida teha sellise omaniku
puhul ?
Ette tänades.

Re: Kaasomand

Postitatud: 23 Sept 2021, 19:44
Tere

Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Hüvitise määramisel on aluseks kaasomandi eseme väärtus selle jagamise hetkel (võib kasutada hindamisakti, kui see kõigile kaasomanikele sobib) ning kinnistusraamatusse kantud kaasomandi mõttelise osa suurus. Teie küsimuse puhul 1/2 kaasomandi väärtusest.
Kui Teie olete panustanud kaasomandi eseme säilimisse, on Teil õigus nõuda kaasomanikult 1/2 tehtud kulude hüvitamist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist