Naaber kasutab minu krunti oma ligipääsuna

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 08 Sept 2021, 13:57

Naaber kasutab minu krunti oma ligipääsuna

08 Sept 2021, 14:20

Tere,

soetasin maatulundusmaa avalikult kasutatava tee äärde. Naaberkinnistu piirneb samuti sama avalikult kasutatava teega. Minu põllul olevat tehnilist teed kasutatakse ligipääsuna oma koduni, kuna see vähedab ilmselt jalavaeva. Minu pöördumisele see lõpetada ning rajada enda krundile tee, vilistatakse. Viidatakse, et tegu olla ajalooliselt kasutatud rajaga ning seeläbi puuduvat õigus mul seda sulgeda.

Mõte sulgeda tekkis hetkest, mil naaber tegi KOVi avalduse antud teelõiku talvelgi hooldada. Tee oli tähistamata ning maaomanikuna polnud teadlikki antud teenuse osutamisest. KOVi allhankeline teede hooldaja suutis tegevuse tõttu hhävitada talvituvat vilja. Järelepäringu peale sain teada, et süüdi olen hoopis mina - tee pole tähistatud ning vili oli teele liiga ligidal. Vastulause, et pole teenust soovinudki, jäeti rahuldamata.

Viitasin, et naaber on rakendanud pigem omamugavuslikku isetegevust antud raja loomisel ning teed on mul õigus muuta ja sulgeda kahel põhjusel - 1) naabri kinnistul pole piiranguid ega takistusi avalikult kasutatavale teele ning 2) kasutatakse põllumajanduslikku maad omavoliliselt, mille vähendamine kasvõi teeservituudi seadmisega naabri kasuks, oleks vastuoluline. Midagi ajaloolist ma väga ei täheldanud antud raja puhul, lähiajaloos lähtub kaartidel selle looklevust siia ja sinna, aga seletamatul põhjusel ikka lodevusest tingituna üle minu kinnistu.

Antud hetkel jääb mul KOVi tegevusest mulje - telligu kes tahab töö, kui ilmastik soosib olukorda, on nad sunnitud tulema ja taas talivilja hävitama ning noomima maaomanikkugi veel, et nad üldse vilja kastavad piirkonnas. Kas mul oleks seaduslik õigus ikkagi sulgeda tee ja lõpetada selle kasutamine?

Kaasas viide kaardiserveri kuvatõmmisele - sinine - tee mida naaber kasutab; punane - KOVi hallatav avalik tee.
https://www.upload.ee/files/13457637/pm.PNG.html

Postitusi: 2297
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Naaber kasutab minu krunti oma ligipääsuna

08 Sept 2021, 18:19

Tere

Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Siiski võib kohalik omavalitsus kaaluka avaliku huvi korral määrata eratee avalikuks kasutamiseks. Sel juhul lähevad kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. Kui tee on eratee ja seda ei ole avalikuks kasutamiseks määratud, on teeomanikul õigus selle kasutamist keelata.
AÕS § 156 lg-s 1 on sätestatud, et omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. Nimetatud sätte alusel nõude rahuldamise eelduseks on juurdepääsu taotleja kinnisasjal avalikule teele juurdepääsu puudumine (kusjuures mitte lihtsalt juurdepääsu, vaid VAJALIKU juurdepääsu), taotletava juurdepääsu vastavus maakorralduslikele nõuetele ja juurdepääsu taotleja juurdepääsu vastu omatava huvi ülekaalukus, võrreldes kinnisasja, mille kaudu juurdepääsu soovitakse, omaniku õiguste juurdepääsust tuleneva kitsendusega. Seega kaalutakse nii maaomaniku õiguste riivet kui teise kinnisasja omaniku vajadusi ja lahend tehakse konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt.
Kui soovite detailset asjaoludest lähtuvat nõustamist, soovitan Teil pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Selleks palun valige endale sobiv konsultatsiooniaeg ja viis siit: https://hugo.legal/broneeri või helistades numbril: 6 880 400
Juhul, kui teie sissetulek on kuni 1200 bruto, siis on kaks tundi õigusabi tasuta (tasuda tuleb üksnes 5 eurot omaosalustasu).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta