Põllu harimine naabruses

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 21 Apr 2021, 12:52

Põllu harimine naabruses

21 Apr 2021, 12:56

Minu kinnistu piirneb naabri põlluga. Kas on kusagil ka sätestatud, kui kaugel minu kinnistust võib ta tegeleda põllumajandusega, nt künda jne. Sarnaselt ehitistega naaberkinnistul.

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Põllu harimine naabruses

29 Apr 2021, 10:03

Tere

Seaduses ei ole sätestatud, kui kaugel kinnistu piirist võib kinnisasja omanik põlluharimisega tegeleda. Kui nimetatud tegevusega kaasnevad Teile mingid kahjulikud mõjud, tuleb lähtuda nende talumise kohustuse hindamisel asjaõigusseaduse naabrusõiguste kohta sätestatust. (AÕS https://www.riigiteataja.ee/akt/13335197?leiaKehtiv § 143 - 151)

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta