Avalik mänguväljak.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 13 Apr 2021, 06:58

Avalik mänguväljak.

13 Apr 2021, 07:08

Tere,
Sooviksin teada, kas vallal on õigus rajada avalik mänguväljak (jalgpalliplats) eramaadest ümbritsetud alale. Mänguväljaku piirdeaed oleks maksimum 3- 5 meetri kaugusel eramaast. Mänguväljaku praegustel tehnilistel joonistel ei ole ette nähtud kõrget piirdevõrku, mis takistaks mängijate ja palli sattumist võõrastesse aegades ja sellega seoses aedade lõhkumist. Kas ja mida saavad omanikud ette võtta. Vallale olen mittenõustumisest kirjalikult teada antud ja esitanud ka asjakohaseid küsimusi, kuid vastuseid oma küsimustele ma kahjuks ei ole saanud. Kas Eestis on seadust, mis seaks reeglid analoogse mänguväljaku asukohale just eramaade suhtes?

Suur tänu vastuse eest,

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Avalik mänguväljak.

20 Apr 2021, 16:33

Tere

EEldan, et mänguväljak rajatakse munitsipaalmaale. Sel juhul seda otseselt keelata ei saa. Vald peab avalikes huvides rajatava objekti planeerimisel kaaluma avalikke huve ja kohalike elanike õiguste riivet. Kui seda on tehtud ja avalik huvi on ülekaalukas, ei saa vallale otseselt midagi ette heita. Teie küsimusest ei selgu, millise aja jooksul on vald Teile vastamata jätnud. Oluline on ka millise pöördumise Te esitasite. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.
Kui mänguväljak rajatakse, tuleb seda kasutades pidada silmas ka naabrite huve ja õigusi. Samuti võib Teil olla Asjaõigusseadusest tulenevalt õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks või seal ei säilitataks rajatist või seadeldist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitab keelatud mõjutuse tema kinnisasjale. Kõik sõltub aga faktilistest asjaoludest. Kõiki asjaolusid arvestava nõustamise saamiseks soovitan registreeruda individuaalsele nõustamisele registreerudes veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta