Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 1
Liitunud: 31 Mär 2021, 15:16

Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

31 Mär 2021, 16:04

Tere

Oman 9996 m2 suurust maatulundusmaad. Tegemist on rohevõrgustiku ettepanekuga maaparandussüsteemide alaga. Vallast uurides sihtotstarbe muutmise kohta, sain vastuse, et vastavalt üldplaneeringule saab rohevööndi alas moodustada elamumaa sihtotstarbega katastriüksusi, mille minimaalne suurus on 2 ha. Kõnealuse katastriüksuse suuruseks on veidi alla 1 ha. Sellest tulenevalt ei ole sihtotstarbe muutmine võimalik. Detailplaneeringu puhul kehtib sama üldplaneeringu säte, mis nõuab katastriüksuse minimaalset suurust 2 ha.
Kuidas minna edasi? Kas mul on mingisugune võimalus muuta katastriüksuse sihtotstarvet? Kui ei, kas saan ehitada maatulundusmaale nt. ehitusluba mittevajava väikeehitise pindalaga kuni 60 m2 ja kõrgusega kuni 5m? Kas saan rajada sellele puurkaevu, septiku?

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

08 Apr 2021, 22:37

Tere

Igal krundil on oma kasutamise ostarve ehk näitaja, mis määrab, mis otstarbel on võimalik krunti pärast planeeringu kehtestamist kasutada: kas on tegemist elamumaa, maatulundus-, sotsiaal-, tootmis-, transpordi- või ärimaaga. Igal maa-ala liigil on oma nõuded ja kohustused. Maatulundusmaa on põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa, samuti maa, millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal. Ehk siis väikeelamumaa on ala, kuhu võib ehitada eramaju, ning maatulundusmaa on põllumaa, kus saab kartulit kasvatada või loomi pidada. Maatulundusmaale lubatakse tavaolukorras ehitada üks eramu koos abihoonetega, suuremahulisemaks ehituseks tuleb teha detailplaneering. Maatulundusmaale võib ehitada ilma detailplaneeringuta juhul, kui maad on üle 2 ha. Maatulundusmaale ehitise planeerimisel tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse kehtestatud ehituspiirangud ning teha kindlaks, kas on olemas juurdepääsutee, kus paiknevad maa-alused trassid, kaevud, elektri- ja sideliinid, millised võimalused on liituda elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.
Kas ja mida konkreetsel maatükil teha saab, sõltub kehtestatud planeeringutest. On võimalik, et maatükile esitist püstitada ei saagi ja maad on võimalik kasutada vaid põllu-või metsamajanduslikuks otstarbeks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 04 Mai 2021, 18:43

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

04 Mai 2021, 19:03

Tere,

Kuidas on tagatud põhiseaduslik õigus omandit vabalt kasutada ning võrdse kohtlemise printsiip olukorras, kui üle 2ha maatulundusmaa kinnistute omanikele võimaldatakse maa mittesihtotstarbeline kasutus (ehitamine), samas kui alla 2ha maatulundusmaa (millel oma väiksusest tulenevalt metsa- või põllumajanduslik potentsiaal tegelikult puudub) kinnistu omanikule seda ei võimaldata?

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

05 Mai 2021, 11:37

Tere

Vastaja ei näe vastuolu ega omanikuõiguste piiramist küsimuses esitatud asjaoludel. On tõsi, et maatulundusmaale saab ehitada vaid juhul kui selle suurus ületab 2 ha. Samas on alati võimalik, arvestades kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut, taotleda maa kasutusotstarbe muutmist näiteks elamumaaks, mille suurus ei pea olema 2 ha, et sinna võiks ehitada.
Maal, nii nagu paljudel teistel varaesemetel on kasutamise otstarve. Riigi Teataja kohaselt on elamumaa alaliseks või perioodiliseks elamiseks ette nähtud ehitiste maa ja garaažide maa, mille moodustab elamu (sh korterelamu, suvila, aiamaja) alune, selle juurde kuuluva majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi teenindav maa. See on ühtviisi arusaadav ega tohiks segadust tekitada. Maatulundusmaa on aga põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa, samuti maa, millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal. Ehk siis väikeelamumaa on ala, kuhu võib ehitada eramaju, ning maatulundusmaa on põllumaa, kus saab kartulit kasvatada või loomi pidada.
Maatulundusmaale ehitamise lubamisega ei ole kellegi õigusi piiratud vaid teatud tingimustel maaomaniku õigusi laiendatud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 21 Juul 2021, 16:20

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

21 Juul 2021, 16:31

Tere,
Krunt on 400m2 suur. Maa sihtotstarbeks on hetkel maatulundusmaa, kuid sihtotstabe muutmine on võimalik elamumaaks juhul kui naaber krunt liidetakse kõrval asuva elamumaaga.
Mida selleks tegema peab? Kas koguma nõusolekuks allkirjad naaber maja elanikelt? ja kas sellest piisab või on veel midagi?

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

21 Juul 2021, 17:09

Tere

Ilmselt on maa sihtotstarbe muutmiseks andnud tingimused kohalik omavalitsus. Sel juhul saate parimad detailsed juhised edasiseks toimimiseks samuti KOV-st. Vastaja saab vaid eeldada, et kirjeldatud juhul tuleb kõnealusel naabril esitada taotlus maa kasutuse sihtotstarbe muutmiseks ja peale muudatuste tegemist või samaaegselt saate taotluse esitada ka Teie.
Kõige paremad juhised saab siiski anda kohaliku omavalitsuse maaspetsialist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 16 Aug 2021, 23:44

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

16 Aug 2021, 23:47

Tere

Näen, et jurist Tiina vastab selles arutelus, et "Maatulundusmaale võib ehitada ilma detailplaneeringuta juhul, kui maad on üle 2 ha" ning uurin, missugusest seadusest (paragrahv, lõige) see säte tuleb? Või on see tuleneb sellele konkreetsele küsijale kuuluva maa asukoha üldplaneeringust?

Tänan ette.

Postitusi: 68
Liitunud: 29 Aug 2017, 13:32

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

17 Aug 2021, 16:46

Tere!

Maatulundusmaale lubatakse tavaolukorras ehitada üks eramu koos abihoonetega, suuremahulisemaks ehituseks tuleb teha detailplaneering. Maatulundusmaale võib ehitada ilma detailplaneeringuta juhul, kui maad on üle 2 ha. Maatulundusmaale ehitise planeerimisel tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse kehtestatud ehituspiirangud ning teha kindlaks, kas on olemas juurdepääsutee, kus paiknevad maa-alused trassid, kaevud, elektri- ja sideliinid, millised võimalused on liituda elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

Lisaküsimuste korral palun valige endale sobiv konsultatsiooniaeg ja viis siit: https://hugo.legal/broneeri või helistades numbril: 6 880 400

Juhul, kui teie sissetulek on kuni 1200 bruto või lastega seotud küsimuses kuni 1700 bruto, siis on kaks tundi õigusabi tasuta (tasuda tuleb üksnes 5 eurot omaosalustasu).

Lugupidamisega,

Nastasja Musienko

Postitusi: 1
Liitunud: 23 Aug 2021, 10:22

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

23 Aug 2021, 10:31

Tere!
Tunnen huvi, kas kohalik omavalitsus (Kihnu vald) võib anda maatulundusmaale mis on 1300m2 ehitusõiguse ilma detailplaneeringu kehtestamiseta ja naaberkinnistute kooskõlastuseta. Maatulundusmaa on vahetult küla servas.

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

23 Aug 2021, 21:40

Tere

Maatulundusmaale saab ehitada vaid juhul kui selle suurus ületab 2 ha. Samas on alati võimalik, arvestades kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut, taotleda maa kasutusotstarbe muutmist näiteks elamumaaks, mille suurus ei pea olema 2 ha, et sinna võiks ehitada.
Foorumi tingimustes konkreetse omavalitsuse konkreetsele otsusele kõiki asjaolusid arvestavat hinnangut anda kahjuks ei saa, selleks palun valige endale sobiv konsultatsiooniaeg ja viis siit: https://hugo.legal/broneeri või helistades numbril: 6 880 400
Juhul, kui teie sissetulek on kuni 1200 bruto või lastega seotud küsimuses kuni 1700 bruto, siis on kaks tundi õigusabi tasuta (tasuda tuleb üksnes 5 eurot omaosalustasu).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta