Tee ehitus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Tee ehitus

10 Nov 2020, 08:55

Tere,
Kas, aiandusühistu sissemist tee ehituse jaoks on vaja eraldi ehitusluba ? Antud tee on eraldi kadastriüksus ja pindalala 3600m2.
Tee ehituse all, mõistan vana mullatee korda tegimine - mustkatte panemine. Kui puudub ehitusluba, kas siis saab seda ehitatud teed käsitletada mitteseadusliku ehitise alla.

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tee ehitus

17 Nov 2020, 19:53

Tere

Ehitusloa kohustus tuleneb ehitusseadustikust ja selle lisast 1. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/13 ... 102020.pdf#
Lisa 1 kohaselt on nii avalikult kasutatav tee kui ka avalikkusele ligipääsetava eratee püstitamine, rajamine, paigaldamine kui ka laiendamine ehitusloakohustusega tegevused. Ehitusluba on nõutav ka avalikult kasutatava tee ümberehituseks. Kui aga tegemist on avalikkusele ligipääsetava
erateega, piisab ehitusteatise esitamisest. Vaid tee remontimiseks ehk selle osa asendamiseks samaväärsega puuduvad ehitusteatise või ehitusloa esitamise kohustus.
Ehitusseadustikust tulenevate nõuete eiramisel, sealhulgas nõutava ehitusloa või -teatise esitamata jätmisel, on ehitis tõepoolest ebaseaduslik.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta