Tee ehitamine oma kinnustul.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Aug 2020, 14:23

Tee ehitamine oma kinnustul.

10 Aug 2020, 16:21

Tere!

Ostsime kinnistu. Plaanipeal sõidutee minu kinnistule läheb naabri kinnistu läbi. Teist teet minu kinnistule ei ole. Tuli välja et teet kunagi ei ole olnud ja seal kus joonise peal on tee kasvavad muru ja põõsad. Pöördusime Kuusalu Vallavalitsusele ja nemad soovitasid lahendada küsimus kinnistu omanikuga, sest riigi teelt täiendavaid mahasõite ei ole lubatud.
Suhtlesime kinnistu omanikuga ja saime lahendust. Ta lubab meile ehitada tee läbi tema kinnistu aga teises kohas pikkusega 15 meetrit. Oma kinnistu peal tahame ehitada tee umbes 200 meetrit. Tee läheb 100 meetrit kus kasvavad mõned puud ja põõsad ja 100 meetrit põld.
Kas ma pean võtma Kuusalu Linnavalitsuse käest loa ehitada tee oma kinnistul? Missuguseid veel dokumendid on vaja et me saame ehitada tee oma kinnistul?
P.S. Maja ehituse loa veel ei ole. 100% on Maatulundusmaa.

Lugupidamisega

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Tee ehitamine oma kinnustul.

17 Aug 2020, 20:54

Tere!
Ehitusseadustiku (EhS) kohaselt on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. EhS-s ei ole erateedele sätestatud erinõudeid. See tähendab, et nende osas kehtivad seadustikust tulenevad üldnõuded. Eratee olemasolu võib kajastada detailplaneeringus, projekteerimistingimustes või ehitusprojektis. Konkreetse eratee asukoha määramine aga viidatud dokumentides ei ole ehitamisest huvitatud isiku jaoks kohustuslik. Juurdepääsu näitamine võib olla oluline ohutusnõuete, näiteks tuleohutusnõuete, täitmise seisukohast. Kui juurdepääsu näitamine on ohutuse seisukohast oluline, siis võib nõuda selle märkimist detailplaneeringus, projekteerimistingimustes või ehitusprojektis. Seega saab soovitada tee asukoha määramisel koostööd kohaliku omavalitsusega.
Kuigi erateid võib ülal nimetatud dokumentides kajastada, ei kohaldu sellele hilisemalt ei teavitamis- ega loakohustus, kuna erateed ei sisaldu EhS Lisas 1 ega Lisas 2.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta