Kaasomandi lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 12 Apr 2020, 18:22

Kaasomandi lõpetamine

12 Apr 2020, 18:58

Tere

Minu perele kuulub 3/4 kaasomandist, 1/4 kuulub vana prouale, kes majas juba 1 aasta ei ela. Majas on 2005 aastal enne meid sõlmitud notariaalne kasutuskord, kinnistu aga kasutatakse ühiselt. Majas aga kulub naabrile väike korter u 25m2. Soovime kaasomand lõpetada, kuna teine omanik ei hooli majast, ei ole huvitatud remondist (1930 a maja) ja ei küta oma korter. Talvel mitu korda pöördusin nende poole( proua koos oma sugulastega) nii suuliselt kui kirjalikult, et nad kütaks, kuid tulemuseta. Pidime lisada katusealune soojustus ja rohkem näema vaeva oma korteri kütmises. Samuti katus vajab vahetamist, mitmes kohas laseb vett. Kõik hooldus tööd on 100% teostame meie.

Proovisime kaasomandi lõpetamise osas kokkuleppida, kuid naaber soovib oma osa eest meie arvates ebamõistlik kõrge hinna. Kui naaber hakkab näiteks oma osa müüa, siis ostja tuleb elama 25 m2 ja kinnistu ühiskasutuses, sama põhimõtte kasutavad hindajad hindamisakti koostamisel. Naabrid aga viitavad sellele, et temale kuulub 1/4 kinnistust.

Soovin pöörduda kohtusse avaldusega kaasomand lõpetada jättes maja meie ainukasutusse, kuid kardan seda, kuidas kohus määrab hinda naabri osale. Kui oleks aluseks hindamisakt, oleks asi lihtne. Kui aga kohus hindab terve maja ja sealt võtab 1/4, siis oleks see minu arvates ebaõiglane. Esiteks meie panustasime 6 aasta jooksul väga palju maja remonti, teiseks kulub tal majas väike korter. Kuidas see kohtupraktikas toimub?

Kui meie aga loobume ostu ideest, kuidas saame nõuda, et nad kütaks oma osa? Et osaleksid ka maja hooldustöödes?
Jah veel küsimus, kui soovime teha uus piiraed teise maja kinnistu naabriga, kuna vana on ära vajunud, kohati katki, lapitud vana voodi osadega ning ei seisa täpselt piiril. Kas saame küsida ka meie naabrilt kaasfinanseerimist või peame jälle ise finantseerida? Oleme 3 lapsega pere ja kogu aeg kellegi eest kinni maksmine on koormav ja ebaõiglane.

Millised küsimused võivad otsustada kaasomanike enamus?

Postitusi: 1937
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kaasomandi lõpetamine

17 Apr 2020, 11:59

Tere

Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. Hüvitise määramisel on aluseks kaasomandi eseme väärtus selle jagamise hetkel (võib kasutada hindamisakti, kui see kõigile kaasomanikele sobib) ning kinnistusraamatusse kantud kaasomandi mõttelise osa suurus. Teie küsimuse puhul ¼ kaasomandi väärtusest.
Kui Teie olete panustanud kaasomandi eseme säilimisse, on Teil õigus nõuda kaasomanikult 1/4 tehtud kulude hüvitamist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta