1. leht 1-st

Päring

Postitatud: 19 Nov 2019, 13:46
Tere! Mul on küsimus kinkelepingu kohta. Minu ema kinkis mulle ja vennale korteri. Vend on oma korteri koormanud suure hüpoteegiga, nüüd püüab ema mõjutada, et see tühistaks minu kinkelepingu, mis sai tehtud 5 aastat tagasi. Kas ta saab minu teadmata seda teha? Ema on 83 aastane ja muutunud dementseks, seda olukorda kasutab vend ära. Minu korteris elab ema surmani, tal on kasutusõigus.Tema elab seal üksinda. Mina käin teda seal vaatamas ja kui vaja ka arstide juures.Nüüd ta toob põhjuseks jämedat tänamatust, küsisin kuidas see väljendub, ütleb ,et olen korteri ära võtnud.
Ettetänades

Toredat päeva!

Re: Päring

Postitatud: 26 Nov 2019, 08:24
Tere,

Kinkelepingust taganemine on lubatud siiski eelkõige juhul kui kingisaaja oma (seaduslikku) õigust kasutades läheb vastuollu kinkija poolt kinkimisel soovitud eesmärkidega. Pelgalt kinkija soovist ei piisa.
võlaõigusseaduse § 268 kohaselt võib kinkija kinkelepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt tagasi nõuda, kui:
1.kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust - “Jäme tänamatus” on hinnanguline kategooria, mis peab avalduma kingisaaja käitumises kinkija või tema lähedase suhtes. Käitumise pidamine jämedaks tänamatuseks on ka eetiline hinnang. Kohtul tuleb sellise käitumise hindamisel lähtuda kinkelepingu eesmärgist ning arvestada kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid, nii teo objektiivset hukkamõistetavust kui ka kinkija subjektiivset hinnangut.
2.kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha; (nt kinkija pole enam võimeline oma alaealisele lapsele elatist maksma.)
3. kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse; (nt lubas kingisaaja elu lõpuni kinkija eest hoolitseda, kuid otsustab ühepoolselt edaspidi sellest kohustusest mööda vaadata.)
Muudel alustel kinkelepingust taganeda ei saa. Seega on Teie kirjeldatud asjaoludel kinkelepingust taganemine tänamatuse tõttu äärmiselt ebatõenäoline. Samuti tuleb arvesse võtta, et kinnisasja kinkelepingust taganemine peab olema samasvormis kui kinkelepingu tegemine, ehk notariaalne. Notar võib siin, ema terviseseisundit arvestades, keelduda tehingu tegemisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist