Katki tehtud tagaklaasi kompenseerimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 21 Juul 2013, 19:19

Katki tehtud tagaklaasi kompenseerimine

19 Mai 2019, 08:37

Tere.

Minu laps korterimaja õues mängides tegi katki õues seisva auto akna tagaklaasi. Auto esimese registreerimise aasta on 2010. Kas mina pean omanikule kompenseerima uue aknaklaasi või samaväärse, ehk kasutatud, klaasi ettepanemist? Autoomanik pani ette uus klaas ja tahab, et mina seda täiesti kompenseeriksin.

Postitusi: 1655
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Katki tehtud tagaklaasi kompenseerimine

24 Mai 2019, 17:01

Tere

VÕS § 1043 „Teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele“. Lapsevanem vastutab oma lapse tekitatud kahju eest.
VÕS § 128 kohaselt võib hüvitamisele kuuluv kahju olla varaline või mittevaraline. Varaline kahju on eelkõige otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu. Otsene varaline kahju hõlmab eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Saamata jäänud tulu on kasu, mida isik oleks vastavalt asjaoludele, eelkõige tema poolt tehtud ettevalmistuste tõttu, tõenäoliselt saanud, kui kahju hüvitamise aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Hüvitatava kahju kindlakstegemisel tuleb alati võrrelda kahjustatud isiku varalist olukorda pärast kahju tekitanud sündmust selle olukorraga, mis oleks olnud juhul, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud (VÕS § 127 lg 4). VÕS § 127 lg 1sätestab, et kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Seega tuleb kahju tekitanud isikul hüvitada kahjulikud tagajärjed, mis tekkisid kausaalselt kohustuse rikkumise tulemusena.
Seega võib autoomanikul olla õigus nõuda just nii suurt hüvitist, kui suureks ta oma kahju hindab, pidades silmas eeltoodud seadusesätteid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta