1. leht 1-st

Korteri Hüpoteegi seadmine.

Postitatud: 08 Mai 2019, 12:44
Tere,

Minu vanaemale kuulub korter mis on pärandatud tema tütre pojale. Kui minu vanaema annab täieulatusliku volituse selle korteri üle oma tütre pojale,
kas siis seda korterit saab kasutada hüpoteegi seadmisel eeldusel, et vanaema tütre poeg isiklikult on asjaajamistel juures?

Tänud.

Re: Korteri Hüpoteegi seadmine.

Postitatud: 15 Mai 2019, 17:54
Tere,

Teie küsimusest võib järeldada, et vanaema on teinud testamendi. Pärimisseadusest tulenevalt on testament ühepoolne tehing, millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Testamendi tegemine ei piira vanaema õigust teha mistahes tehinguid oma varaga tema eluajal.
Volitus on tehinguga antud esindusõigus, mis teeb võimalikuks tehingu tegemise esindaja kaudu. Kui esindajale on antud tehingu tegemiseks volitus ja esindaja teeb tehingu esindatava nimel, siis kehtib volituse alusel tehtud tehing esindatava suhtes täpselt selliselt nagu oleks esindatav ise selle tehingu teinud. Volituste ulatus sõltub antud volituste ulatusest ja volikirja sisust. Kui volikirjaga soovitakse lapselast volitada notariaalseid tehinguid tegema, sealhulgas hüpoteeki seadma, peab see olema vormistatud notariaalselt.
Kui volikiri on antud edasivolitamise õiguseta, saab volitatud isik esindada volitajat tehingutes vaid isiklikult. Volikirja andmist ja volituse tähendust selgitab volitajale kindlasti ka tehingut tõestav notar.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist