Karistusregistri seadus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 05 Mai 2019, 15:00

Karistusregistri seadus

05 Mai 2019, 15:48

Soovin palun saada seadusalast kommentaari ja lahti selgitust Karisusregistri seadusele § 34 lõige 1 (Vastu võetud 19.11.1997 RT I 1997, 87, 1467 jõustumine 01.01.1998):

'Kuni 1999. aasta 1. jaanuarini alanud karistatuse kustumise tähtajad lõpevad enne selle seaduse jõustumist kehtinud muu seadusega ettenähtud ajal.'

Samuti, mis on selle seaduspunkti rakenduslik eesmärk ja millistel juhtudel seda kasutatakse?

Postitusi: 1655
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Karistusregistri seadus

06 Mai 2019, 10:49

Tere

Teie küsimuses viidatud seadus on kaotanud kehtivuse. Uus Karistusregistri seadus võeti vastu 17.02.2011 (RT I, 21.03.2011, 3) ja jõustus 01.01.2012. Kahtiv seadus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019076?leiaKehtiv
Kehtivas seaduses Teie poolt viidatud regulatsioon puudub.
Teie viidatud normi kontekstiväliselt tõlgendades võis olla tegemist olukorraga, kus vastuvõetud seadusel ei ole tagasiulatuvat mõju ja varem kulgema hakkanud tähtajad lõppevad nende kulgema hakkamise aegses seaduses sätestatud ajal. Ent, nagu öeldud, käesoleval ajal kuulub kohaldamisele eelpool viidatud seadus ja Teie poolt nimetatut ei kohaldata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta