Riigi maa müük enampakkumisel

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 16 Nov 2016, 11:32

Riigi maa müük enampakkumisel

11 Veebr 2019, 14:19

Kui ettevõttel oli kuni 2017 aastani riigimaa kohta kasutusvalduse leping, mida ei pikendatud 2018 aastaks, kuid ettevõte siiski kasutas ilma loata seda maad(taotles PRIAst toetuseid), siis kui maa pannakse müüki kas tal on eesostu õigus sellele maale(mis muidu tuleneb lepingust), kuna 2018 aastal on ta kasutanud seda ebaseaduslikult.

Postitusi: 1655
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Riigi maa müük enampakkumisel

18 Veebr 2019, 17:55

Tere,

Riigile kuuluvate maade müümine ja rendile andmine on reguleeritud riigivaraseadusega (edaspidi RVS). Nii riigimaa müük kui ka kasutusse andmine toimub üldjuhul enampakkumise teel. Enampakkumisel osalemisel on muu hulgas oluline teada, et riigivaraseadus annab maatulundusmaade ostmiseks või kasutamiseks eelisõigusi.Riigivaraseadus § 66 lg 7, Põllumajanduslikul otstarbel kasutatava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamisel või kasutamiseks andmisel on võõrandatavat või kasutamiseks antavat maad enne enampakkumist viimasena põllumajandusliku kasutuslepingu alusel kasutanud isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus kinnisasi omandada või kasutusse saada enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui käesolevas lõikes nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kes kasutas võõrandatavat või kasutamiseks antavat kinnisasja suuremas ulatuses. Kui nimetatud kinnisasja suhtes soovivad oma õigust samal ajal kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 6 ja käesolevas lõikes nimetatud isik, eelistatakse viimast. Käesolevas lõikes nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu. Seega, sõltub ostueesõiguse kasutamine asjaoludest, mis tingisid kasutuslepingu pikendamata jätmise. Ki lepingu pikendamata jätmine oli tingitud äriühingupoolsest lepingutingimuste rikkumisest, ostueesõigust kasutada ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta