2. leht 2-st

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

Postitatud: 30 Mai 2019, 10:46
Tere,

Kas ehitisteatisele määratud aeg, 10 päeva, on lõplik mille jooksul KOV soovib täiendavat infot või ei soovi. Kui KOV siiski avaldab soovi lisaaega andmete kontrollimiseks, siis kas mina võin oma 20 m2 majakese 10 päeva möödumisel teatise esitamisest püstitada, 10 päeva on ju antud selleks, et selle aja jooksul KOV saaks kontrollida andmete õigsust.

Parimatega
Urmas

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

Postitatud: 30 Mai 2019, 15:39
Tere

Tulenevalt Ehitusseadustikust võib ehitada, kui pädev asutus ei teavita ehitusteatise esitajat ehitusteatise andmete täiendava kontrollimise vajadusest. Käesoleval juhul on Teid teavitatud vajadusest andmeid kontrollida, seetõttu oleks ehitamisega alustamise seadusevastane (Ehitusseadustik § 36 lg 2)

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

Postitatud: 23 Veebr 2020, 21:48
Tere
Paigaldasin oma IKÕ alale ~ 14 m2 aiamajakese, kuna aiamajake kvalifitseerub elamu alla siis ehitisteatist esitada vaja pole. Nüüd öeldakse, et kui elamu siis maatulundusmaale püstitada ei saa, peab olema elamumaa?
Samuti nõutakse projekti, et ehitise ohutus pole ehituslike dokumentidega tõendatud ja ehitist saab pidada potentsiaalselt ohtlikuks???? Ostsin aiamajakese eraisikult ilma projektita, toodi ja tõsteti kraanaga kohale.
Kui õiguslikud need väited on või lihtsalt aetakse kiusu? Tean, et paljudele on meie tegevus vastukarva.

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

Postitatud: 02 Mär 2020, 21:48
Tere

Ehitusvaldkonda reguleeriv Ehitusseadustik sätestab muuhulgas, et pädeval asutusel (kohalikul omavalitsusel) on põhjendatud juhul õigus nõuda ehitusteatise esitamist ehitise kohta, mis ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 1. Ehitusteatise esitamist võib nõuda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute õigustele ning võrreldes seda ehitusseadustiku lisas 1 sisalduvate sarnaste näitajatega. Teatud juhtudel võib pädev asutus nõuda ka ehitusprojekti.
Kuna foorumis vastamiseks on Teie küsimus liiga mitmetahuline,soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juriataitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist