1. leht 1-st

Naabritevaheline aed

Postitatud: 20 Aug 2018, 16:47
Tere!
Oman linnas 600 ruutmeetrist krunti, kolmel kuljel erinevad naabrid, uhel kuljel tee. Uhele krundi kuljele tuli uus naaber ja tahab ehitada meie vahele (15 meetrit pikk) uue täispuidust aia, kõrgusega 1,7 meetrit, tema arvestuse järgi maksumusega 2600 euri. Vana traataed kõlbaks kull veel. Kas ma pean talle poole kinni maksma, olen pensionär ja pean selleks siis laenu võtma või pole mul selleks kohustust?

Ette tänades!

Re: Naabritevaheline aed

Postitatud: 23 Aug 2018, 12:19
Tere,

Oluline on piiriaia juures asjaolu kas see asub Teie maal, naabri maal või täpselt piiril. Kui aed asub täpselt piiril on tegemist piirirajatisega ja seda rajada, muuta ning parendada saab kokkuleppel. Asjaõigusseaduse § 151 kohaselt, kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Kui nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta.

Seega võib olla tegemist olukorraga, kus piiriaed on Teie omandis, ehkki seda kasutavad mõlemad naabrid. Samuti on tõlgendamise küsimus, kas aed on vajalik vaid ühe naabri huvides. Võib eeldada, et kuna Teie olete rahul praeguse olukorraga ja selle säilitamine on Teie huvides, ei saa seda Teie nõusolekuta muuta.

Oluline on silmas pidada ka detailplaneeringuga ettenähtut. Ka detailplaneeringust võivad tuleneda nõuded rajatise kõrgusele, materjalile jne.

Kõiki asjaolusid arvesse võtva analüüsi saamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist