Teeservituut

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 07 Aug 2018, 12:58

Teeservituut

07 Aug 2018, 13:28

Soovin õigusalast abi.
Nimelt, maja ehituse jaoks ei saa me kinnistu omanikult teeservituuti ja vald käskis meil kohtusse pöörduda, et sealt saame servituudi asjaõigusseaduse §156 alusel.
Siinkohal aga peab mainima, et antud teed kasutavad veel kolme talu elanikud ja kaks põllumajandus suurfirmat põllumajandus masinatega(s.h traktorid, kombainid, virtsapaagid jne). Kellelgi neist ei ole tehtud antud tee kasutamiseks teeservituuti ega muud lepingut. Samuti ei hüvita nad teehoolduseks kulusid. Antud teed hooldab vald, et tulla vallaelanikele vastu kelle talud jäävad taha poole.
Kuna vald täidab teeomaniku kohustusi siis soovitasime vallal, et EhS § 94 alusel määrata antud tee avalikuks kasutamiseks. Vald andis teada, et selleks puudub piisav avalik huvi.
Kas teeomanikuga kohtusse minnes saame servituudi, kuid peame ainukesena hakkama teehooldus kulusid maksma maaomanikule kes ei ole võtnud kohustust tee eest hoolt kanda?
Kuidas peaksime toimima?

Ette tänades

Postitusi: 10
Liitunud: 09 Mai 2018, 12:53

Re: Teeservituut

14 Aug 2018, 20:17

Tere

Asjaõigusseaduse (AÕS) § 156 lõike 1 kohaselt omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

Kohtusse pöördumisel tuleb kaasata asja arutamisse kõikide kinnistute omanikud, kelle huve teekasutuse kohta servituudi seadmine puudutab ja lisaks ka omavalitusüksus, kelle haldusterritooriumil kinnistud asuvad. Kokkulepe juurdepääsu saamiseks peab sisaldama täpset tee asukohta, tee kasutamise tähtaega (kas tähtajaga või tähtajatult) ja teeomanikule makstavat tasu, mis sisladab teealuse maa maksustamishinda, kulutusi tee hoolduseks ja korrashoiuks ning hüvitist tee omaniku talumiskohustuse eest. Tasu jagatakse kõikide kinnistute omanike vahel, kes teed kasutavad.

Kui juurdepääsust üle võõra kinnistu on huvi enamal kui kolmel naaberkinnistu omanikul, siis on huvitatud isikutel võimalus pöörduda omavalitsusüksuse poole taotlusega teeosale sundvalduse seadmise algatamiseks kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel.

Lugupidamisega
jurist Ülle Aliorg

Postitusi: 2
Liitunud: 07 Aug 2018, 12:58

Re: Teeservituut

19 Aug 2018, 12:05

Tere,

Aitäh, arusaadava ja selge vastuse eest!

Uuriksin veel KOV-le esitatava taotluse kohta. Kes peab koostama taotluse kinnisasja sundvõõrandamiseks? Kas seda võin teha mina eraisik ja vabas vormis ning koguda ühe taotluse alla naaberkinnistu omanike allkirjad/digiallkirjad ning esitan selle taotluse valda?

Ette tänades,

Postitusi: 10
Liitunud: 09 Mai 2018, 12:53

Re: Teeservituut

05 Sept 2018, 08:24

Tere

Kinnisasja omanik, kelle kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, võib esitada kohalikule omavalitsusele taotluse kinnisasja sundvõõrandamise menetluse algatamiseks. Taotluse esitaja peab olema kinnisasja omanik ja taotlusele vorminõudeid ei ole, kuid taotluses peab olema välja toodud põhjendus, miks on see vajalik. Sama taotluse võivad kõikide kinnistute omanikud, kelle huve see puudutab, esitada ühise avaldusena, millele on lisatud kõikide kontaktid ja digiallkirjad.

Lugupidamisega
jurist Ülle Aliorg

Vasta